Radom - Atrakcje

Strony

Rynek w Radomiu - najstarszy plac w Radomiu w ścisłym centrum miasta.
Radom, Zamłynie, Główna 16
Telefon: 483699697
Bazylika mniejsza św. Kazimierza Królewicza w Radomiu – kościół parafialny w Radomiu, położony na osiedlu Zamłynie przy ul. Głównej 16. Parafia wchodzi w skład dekanatu Radom-Zachód.
Ratusz w Radomiu - wzniesiony w połowie XIX wieku. Zastąpił rozebrany na początku tegoż stulecia stary ratusz. W czasie II wojny światowej hitlerowcy planowali jego gruntowną przebudowę. Nie doszła ona jednak do skutku. Obecnie budynek jest siedzibą Archiwum Państwowego.
Radom, Młodzianowska 124
Telefon: 483668103
Kościół Królowej Apostołów w Radomiu – kościół rzymskokatolicki księży pallotynów w Radomiu, na Osiedlu Ustronie, przy ul. Młodzianowskiej 124. Kościół należy do parafii św. Józefa w dekanacie Radom-Południe.
Radom, Stare Miasto, Wałowa
Zamek Królewski w Radomiu – zamek wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego wraz z systemem murów miejskich Nowego Radomia. Jego rozbudowa nastąpiła jeszcze w dobie gotyku w XV wieku za pierwszych Jagiellonów.
Radom, Grzybowska 22
Telefon: 483637488
Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Radomiu.
Kościół św. Piotra w Radomiu - nieistniejący obecnie, a przypuszczalnie pierwszy istniejący w Radomiu na Piotrówce kościół katolicki. Został wzniesiony najprawdopodobniej w XII lub XIII wieku, gdyż pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1222, kiedy to wszedł w posiadanie benedyktynów z Sieciechowa.
Radom, Sienkiewicza 12
Dom Glogierów w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu przy ulicy Sienkiewicza 12. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
Radom, 1905 Roku 1/9
Fabryka Broni "Łucznik"-Radom Sp. z o.o. (dawniej Zakłady Metalowe "Łucznik") – przedsiębiorstwo z siedzibą w Radomiu, powstałe po podzieleniu i upadku ZM Łucznik. Powstały dwie firmy: Fabryka Broni Łucznik i firma produkująca m.in. maszyny do szycia – ASPA ELECTRO działająca pod marką Łucznik.
Radom, Ofiar Firleja 45
Cmentarz Komunalny w Radomiu – cmentarz usytuowany w dzielnicy Firlej na północ od centrum Radomia, największa nekropolia w Radomiu.
Radom, Stanisława Moniuszki 9
Gmach Powiatowego Związku Samorządowego w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu u zbiegu ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 1
Kościół garnizonowy św. Stanisława Biskupa w Radomiu - rzymskokatolicki kościół garnizonowy w Radomiu. Mieści się przy Placu Konstytucji 3 Maja, w dzielnicy Śródmieście. Należy do dekanatu Sił Powietrznych Południe.
Radom, Plac Kazimierza Wielkiego
Kościół Świętej Trójcy - został wybudowany w XVII wieku wraz z klasztorem dla sióstr benedyktynek z fundacji Barbary Tarłowej. Pierwotnie była to świątynia drewniana. Uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Dzięki Annie Radziwiłłowej w 1678 rozpoczęto odbudowę murowanego kościoła.
Radom, Plac Stare Miasto 13
Telefon: 483626851
Kościół św. Wacława w Radomiu – wzniesiony w 1216, ufundowany przez księcia Leszka Białego. Wyposażony przez jego syna Bolesława Wstydliwego. W 1440 został rozbudowany i częściowo przebudowany w stylu gotyckim.
Radom, Rwańska 6
Telefon: 483625509
Kościół Farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu - erygowany przypuszczalnie po 1325, a prawdopodobnie przed kazimierzowską lokacją miasta. Król Kazimierz Wielki lokował Nowy Radom najpierw na prawie średzkim około 1340-1360, potem w 1364 r. na prawie magdeburskim.
Radom, Żeromskiego 43/45
Gmach Banku Państwa w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 43/45. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
Radom, Żeromskiego 6
Zespół klasztorny bernardynów w Radomiu – późnogotycki zespół sakralny zlokalizowany przy dawnym przedmieściu lubelskim (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kazimierzowskiego.
Plac Konstytucji 3 Maja – plac w Radomiu, założony w drugiej połowie XIXw. na planie kwadratu, przy zbiegu dzisiejszych ulic: Żeromskiego i Piłsudskiego. Początkowo nosił nazwę Placu Soborowego. Podczas okupacji hitlerowcy zmienili jego nazwę na Adolf Hitler Platz.
Radom, Warszawska 15
Cmentarz prawosławny w Radomiu – współczesna nekropolia wyznania prawosławnego znajdująca się w Radomiu przy ulicy Warszawskiej. Na cmentarzu spoczywają zarówno wyznawcy cerkwi prawosławnej jak i katolicy. Na terenie cmentarza znajduje się wiele zabytkowych nagrobków.

Strony