Radom - Klasztory

Radom, Żeromskiego 6
Zespół klasztorny bernardynów w Radomiu – późnogotycki zespół sakralny zlokalizowany przy dawnym przedmieściu lubelskim (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kazimierzowskiego.
Radom, Jacka Malczewskiego 1
Telefon: 483406200