Dolnośląskie - Klasztory

Strony

Opactwo cystersów w Lubiążu – cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie – pocysterski barokowy zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela położony w Henrykowie na Dolnym Śląsku, w gminie Ziębice.
Trzebnica, Księdza Wawrzyńca Bochenka 30
Pałac w Mokrzeszowie – wybudowany w 1860 r. w Mokrzeszowie.
Pałac Oppersdorfów w Ołdrzychowicach Kłodzkich – barokowy dwór rodziny Oppersdorfów, wybudowany w XVIII wieku i przebudowany w stylu klasycystycznym w XIX i XX wieku. W 1929 roku hrabina Zofia Gabriela Antonia von Oppersdorf (1863-1942) sprzedała pałac siostrom franciszkankom szpitalnym.
Pałac w Oleśnicy Małej – wybudowany w XVII w. w Oleśnicy Małej.
Wrocław, Świętej Jadwigi 11
Dawny kościół św. Anny na Piasku we Wrocławiu – jest ceglaną budowlą gotycką, dziś w znacznym stopniu przebudowaną. Zbudowany w latach 1375-1386, pełnił funkcję kościoła przyklasztornego i kaplicy cmentarnej. W 1810 kościół utracił funkcje sakralne, a jego budynek przeznaczono na szpital.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r.
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim – pocysterski barokowy zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Starszego położony w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku, w powiecie ząbkowickim.
Strzegom, Tadeusza Kościuszki 4
Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej - parafia rzymskokatolicka w Strzegomiu, woj. dolnośląskim, Polska. Znajduje się w dekanacie strzegomskim, diecezji świdnickiej. Była erygowana 1 marca 1997 r. Jej proboszczem jest ks. kanonik Marek Żmuda.
Wrocław, Bernardyńska 5
Zespół pobernardyński we Wrocławiu – zdesakralizowany zespół poklasztorny składający się z dawnego kościoła św. Bernardyna i klasztoru bernardynów, przy ul.
Zespół poklasztorny benedyktynek w Legnicy – benedyktyński klasztor i kościół Św. Maurycego w Legnicy.

Strony