Wrocław - Klasztory

Wrocław, Świętej Jadwigi 11
Dawny kościół św. Anny na Piasku we Wrocławiu – jest ceglaną budowlą gotycką, dziś w znacznym stopniu przebudowaną. Zbudowany w latach 1375-1386, pełnił funkcję kościoła przyklasztornego i kaplicy cmentarnej. W 1810 kościół utracił funkcje sakralne, a jego budynek przeznaczono na szpital.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r.
Wrocław, Bernardyńska 5
Zespół pobernardyński we Wrocławiu – zdesakralizowany zespół poklasztorny składający się z dawnego kościoła św. Bernardyna i klasztoru bernardynów, przy ul.
Wrocław, Jana Ewangelisty Purkyniego 1
Wrocław, Plac Nankiera 8
Domek Romański przy pl. Nankiera 8 we Wrocławiu, przy wylocie ul. Jodłowej – odtworzona częściowo po II wojnie światowej wczesnogotycka budowla z początku XIII wieku (wzmiankowana w 1208). Była to siedziba cysterek z Trzebnicy, dlatego nazywano go też "Domem Panien Trzebnickich".
Wrocław, Plac Biskupa Nankiera 16