Dolnośląskie - Szkoły

Strony

Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego - kamień węgielny położono 6 grudnia 1728 na miejscu zburzonego dużo wcześniej średniowiecznego zamku piastowskiego.
Pałac w Biedrzychowicach — barokowy pałac wybudowany na bazie renesansowego zamku obronnego z 1527 roku, położony we wsi Biedrzychowice w pobliżu drogi na Lubań. Dnia 14 listopada 1960 roku pod numerem 413/793, został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Legnica, Chojnowska 2
Akademia Rycerska w Legnicy (niem. Kaiserliche Ritterakademie zu Liegnitz) – męska szkoła średnia w Legnicy, która istniała od 1730 do 1945 roku.
Olszyna, Świerczewskiego 20
Pałac w Olszynie Górnej (niem. Obergut) wzniesiony został w stylu barokowym. Restaurowano go w XIX i na początku XX w. W 1959 r. padł on pastwą płomieni. Po odbudowie przeprowadzonej w latach 1967-68 przybrał postać masywnego gmachu. Dookoła pałacu rozpościera się dawny park.
Pałac w Tuszynie – wybudowany w XVIII w. w Tuszynie.
Pałac w Kłobuczynie – wybudowany w XVIII w. w Kłobuczynie.
Pałac w Danielowicach – wybudowany w początkach XIX w., w Danielowicach.
Kowary, Stanisława Staszica 16
Dwór w Sędzisławiu – obiekt wybudowany w 1785 r. w miejscowości Sędzisław.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 39
Jawor, Stefana Żeromskiego 10

Strony