Dom Zakonny Sióstr Salezjanek

0

Dawny kościół św. Anny na Piasku we Wrocławiu – jest ceglaną budowlą gotycką, dziś w znacznym stopniu przebudowaną. Zbudowany w latach 1375-1386, pełnił funkcję kościoła przyklasztornego i kaplicy cmentarnej. W 1810 kościół utracił funkcje sakralne, a jego budynek przeznaczono na szpital. W 1818 dokonano podziału wnętrza budynku na kondygnacje. Później pełnił on także funkcje mieszkalne.

Obecnie w dawnym kościele znajduje się m.in. przedszkole. Nawet po przebudowie widoczny jest kształt budynku (podział na nawę i prezbiterium, orientowanie i charakterystyczny kształt dachu), wskazujący na sakralny charakter budowli. Z południowej strony dawnego kościoła zachowała się gotycka płyta nagrobna z naturalnej wielkości wizerunkiem fundatora świątyni opata Jana z Pragi.

Dom Zakonny Sióstr Salezjanek - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.