Lubelskie - Klasztory

Strony

Leśna Podlaska, Biskupa Karola Moszyńskiego 2A
Monaster św. Onufrego w Jabłecznej – stauropigialny męski klasztor prawosławny, w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach – żeński klasztor prawosławny w diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Klasztor Dominikanów w Janowie Lubelskim - klasztor działający przy parafii w Janowie Lubelskim w latach 1659-????. Erekcja klasztoru w Janowie miała miejsce 30 lipca 1659 roku, dokonał jej bp. krakowski Andrzej Trzebicki. Dominikanie objęli klasztor w posiadanie 8 września 1660 roku.
Lublin, Królewska 9
Kościół Bernardynek w Lublinie - obecnie kościół Jezuitów, dawniej Bernardynek. Budowę rozpoczęto w 1636 roku wznosząc jednocześnie klasztor. Trwała ona z przerwami do roku 1658. Do czasu pożaru w 1768 r. nosił cechy renesansu lubelskiego.
Lublin, Wyszyńskiego 6
Kościół i klasztor pomisjonarski - znajdujący się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 6 w Lublinie należy do kompleksu Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
Klasztor bazylianów w Chełmie – budynek wzniesiony w latach 1640-1649, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po północnej stronie katedry, ustawiony jest równolegle do niej.

Strony