Śląskie - Klasztory

Strony

Częstochowa, Ojca Augustyna Kordeckiego 2
Jasna Góra (łac. Mons Clara) – sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru.
Dwór Lipnicki (zwany także zamkiem bialskim) – późnoklasycystyczny pałac położony w centrum Bielska-Białej, w dzielnicy Biała Krakowska, przy ul. Żywieckiej. Powstał w 1596 r.
Pałac w Pogrzebieniu – pałac neorenesansowy znajdujący się w Pogrzebieniu w województwie śląskim, powiecie raciborskim.
Kościół i klasztor pod wezwaniem Stygmatów św.
Zespół klasztorny franciszkanów w Wodzisławiu Śląskim – dawny zespół klasztorny zakonu franciszkanów założony przez księcia opolsko-raciborskiego Władysława.
Bielsko-Biała, Hałcnów, Siostry Małgorzaty Szewczyk 24
Dwór Pruszyńskich w Bielsku-Białej - wybudowany w XVIII w. miejscowości Bielsko-Biała.
Pilica, Klasztorna 47
Klasztor Franciszkanów w Pilicy – klasztor zakonu Reformatów, został założony w 1740 r., fundatorką terenu pod budowę była Maria Józefa z Wesselów Sobieska. Klasztor oficjalnie zaczął działać w 1745 r.
Klasztor Franciszkanów w Podłężu Królewskim − franciszkański dom zakonny w Podłężu Królewskim, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie archidiecezji częstochowskiej, w województwie śląskim.
Klasztor Franciszkanów w Panewnikach − neoromański zespół klasztorny powstały w latach 1903−1908 wraz z przyległą kalwarią w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki, siedziba franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce.
Klasztor Franciszkanów w Górkach Wielkich − franciszkański dom zakonny w Górkach Wielkich, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim.
Cieszyn, Plac Księdza Józefa Londzina
Zespół klasztorny bonifratrów w Cieszynie – zabytkowy kościół i klasztor należący do zakonu bonifratrów, znajdujący się w Cieszynie, przy placu Londzina, w województwie śląskim.
Klasztor w Mstowie – zabytkowy, średniowieczny klasztor w Wancerzowie, diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej Mstowskiej Miłosierdzia.
Klasztor franciszkanów w Jaworzynce − dom zakonny franciszkanów w Jaworzynce, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim; pustelnia (romitorium), dom filialny klasztoru cieszyńskiego.
Klasztor bernardynów w Cieszynie – nieistniejący średniowieczny klasztor franciszkański w Cieszynie.
Czechowice-Dziedzice, Aleja Świętego Andrzeja Boboli 1
Dom Rekolekcyjny pod Opieką św. Józefa – dom rekolekcyjny prowadzony przez jezuitów (Towarzystwo Jezusowe) w Czechowicach-Dziedzicach w diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim.
Cieszyn, Szeresznika 3
Klasztor Franciszkanów w Cieszynie − dom zakonny franciszkanów w Cieszynie, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim. Domem filialnym klasztoru cieszyńskiego jest romitorium w Jaworzynce.
Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, gwarowo zwane również jako Sienkiewicz i Sieniu – najstarsza szkoła średnia w Częstochowie, mieszcząca się przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56.

Strony