Radom - Religia

Strony

Radom, Zamłynie, Główna 16
Telefon: 483699697
Bazylika mniejsza św. Kazimierza Królewicza w Radomiu – kościół parafialny w Radomiu, położony na osiedlu Zamłynie przy ul. Głównej 16. Parafia wchodzi w skład dekanatu Radom-Zachód.
Radom, Młodzianowska 124
Telefon: 483668103
Kościół Królowej Apostołów w Radomiu – kościół rzymskokatolicki księży pallotynów w Radomiu, na Osiedlu Ustronie, przy ul. Młodzianowskiej 124. Kościół należy do parafii św. Józefa w dekanacie Radom-Południe.
Kościół św. Piotra w Radomiu - nieistniejący obecnie, a przypuszczalnie pierwszy istniejący w Radomiu na Piotrówce kościół katolicki. Został wzniesiony najprawdopodobniej w XII lub XIII wieku, gdyż pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1222, kiedy to wszedł w posiadanie benedyktynów z Sieciechowa.
Radom, Grzybowska 22
Telefon: 483637488
Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Radomiu.
Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 1
Kościół garnizonowy św. Stanisława Biskupa w Radomiu - rzymskokatolicki kościół garnizonowy w Radomiu. Mieści się przy Placu Konstytucji 3 Maja, w dzielnicy Śródmieście. Należy do dekanatu Sił Powietrznych Południe.
Radom, Ofiar Firleja 45
Cmentarz Komunalny w Radomiu – cmentarz usytuowany w dzielnicy Firlej na północ od centrum Radomia, największa nekropolia w Radomiu.
Radom, Plac Kazimierza Wielkiego
Kościół Świętej Trójcy - został wybudowany w XVII wieku wraz z klasztorem dla sióstr benedyktynek z fundacji Barbary Tarłowej. Pierwotnie była to świątynia drewniana. Uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Dzięki Annie Radziwiłłowej w 1678 rozpoczęto odbudowę murowanego kościoła.
Radom, Plac Stare Miasto 13
Telefon: 483626851
Kościół św. Wacława w Radomiu – wzniesiony w 1216, ufundowany przez księcia Leszka Białego. Wyposażony przez jego syna Bolesława Wstydliwego. W 1440 został rozbudowany i częściowo przebudowany w stylu gotyckim.
Radom, Żeromskiego 6
Zespół klasztorny bernardynów w Radomiu – późnogotycki zespół sakralny zlokalizowany przy dawnym przedmieściu lubelskim (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kazimierzowskiego.
Radom, Rwańska 6
Telefon: 483625509
Kościół Farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu - erygowany przypuszczalnie po 1325, a prawdopodobnie przed kazimierzowską lokacją miasta. Król Kazimierz Wielki lokował Nowy Radom najpierw na prawie średzkim około 1340-1360, potem w 1364 r. na prawie magdeburskim.
Radom, Warszawska 15
Cmentarz prawosławny w Radomiu – współczesna nekropolia wyznania prawosławnego znajdująca się w Radomiu przy ulicy Warszawskiej. Na cmentarzu spoczywają zarówno wyznawcy cerkwi prawosławnej jak i katolicy. Na terenie cmentarza znajduje się wiele zabytkowych nagrobków.
Radom, Borki, Wierzbicka 1
Telefon: 483608206
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu – jedyny kościół na radomskich Borkach, powstały w latach 1938-1965. Konsekracji dokonał 4 października 1964 bp. Piotr Gołębiowski.
Radom, Kazimierza Kelles-Krauza 19
Telefon: 483600562
Kościół Świętej Rodziny w Radomiu - rzymskokatolicki kościół parafialny w Radomiu, w dzielnicy Śródmieście. Mieści się przy ulicy Kelles-Krauza. Należy do dekanatu Radom-Centrum.
Radom, Bolesława Limanowskiego 72
Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu – mieści się przy ulicy Bolesława Limanowskiego 72. Został założony w 1812 lub w 1813 na gruntach podarowanych przez niejakiego Łodwigowskiego, obywatela miasta Radomia.
Radom, Mikołaja Reja 5
Kościół ewangelicko-augsburski w Radomiu – ewangelicko-augsburski kościół parafialny w Radomiu. Należy do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Mikołaja Reja, w dzielnicy Miasto Kazimierzowskie.
Radom, Terenowa 21
Telefon: 483447585
Parafia św. Piotra Apostoła w Radomiu – parafia rzymskokatolicka w Radomiu. Należy do dekanatu Radom-Północ, w diecezji radomskiej.
Radom, Juliusza Słowackiego 1
Telefon: 483656044
Kościół Najświętszego Serca Jezusa w Radomiu - rzymskokatolicki Kościół parafialny w Radomiu w dzielnicy Glinice. Mieści się przy ulicy Juliusza Słowackiego. Należy do dekanatu Radom-Wschód.
Radom, Kielecka 44
Cmentarz ewangelicki w Radomiu - cmentarz ewangelicki parafii luterańskiej w Radomiu, położony przy zbiegu ulic Kieleckiej i Wolanowskiej w Radomiu.
Radom, Towarowa
Cmentarz żydowski w Radomiu – położony przy ulicy Towarowej koło Ronda Kozienickiego, utworzony w 1831 jako cmentarz epidemiczny dla ludności żydowskiej, przekształcony z czasem w grzebalny, ogrodzony murem z bramą wjazdową, domem przedpogrzebowym, zniszczony w czasie II wojny światowej.
Radom, Warneńska 10
Telefon: 483314031
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej – rzymskokatolicki kościół parafialny mieszczący się przy ulicy Warneńskiej 10 w Radomiu, należący do dekanatu Radom-Zachód w diecezji radomskiej.

Strony