Kościół św. Piotra

0

Kościół św. Piotra w Radomiu - nieistniejący obecnie, a przypuszczalnie pierwszy istniejący w Radomiu na Piotrówce kościół katolicki. Został wzniesiony najprawdopodobniej w XII lub XIII wieku, gdyż pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1222, kiedy to wszedł w posiadanie benedyktynów z Sieciechowa. Stracił na znaczeniu po zbudowaniu Kościoła św. Wacława. Z czasem był coraz bardziej zaniedbany. W drugiej połowie XVIII wieku został opuszczony i niszczał. Na początku XIX wieku pełnił funkcję kaplicy pogrzebowej dla cmentarza na Piotrówce. Później został rozebrany, lecz kiedy dokładnie to nastąpiło, nie wiadomo. Z pewnością nie istniał na początku XX wieku.

O jego wyglądzie nie wiadomo niemal nic. Z pewnością nieduży kościół był drewniany, miał kopułkę nad prezbiterium i dwie wieżyczki nad fasadą. Miał główne drzwi od zachodu i boczne od południa. Dach był kryty gontem.

Po kościele nie zachowały się żadne ślady. Jego położenie ustalono na podstawie położenia grobów, odkrytych w ramach badań archeologicznych w latach 2009-2013.

Kościół św. Piotra - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.