Kościół Matki Bożej Królowej Świata

0

Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Radomiu.

Czytaj dalej

Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Radomiu.

Historia Parafii

 • 31.12.1938 roku – z inspiracji ks. prałata Dominika Ściskały Towarzystwo Dobroczynne nabyło kamienicę przy ul. Siennej 7/9 z przeznaczeniem na cele opiekuńczo-charytatywne, głównie ochronkę dla dzieci, gdzie podjęły pracę Siostry Miłosierdzia (szarytki) z s. Antoniną (Zofią Mingoć) na czele
 • 30.10.1939 roku – ks. Józef Kuraś dyrektor „Caritas”, odprawił w domu pierwszą mszę św., co stało się praktyką w niedziele i święta
 • 1943 – budowa murowanej kaplicy przylegającej do budynku (dzisiejsze prezbiterium) nazwanej przez okolicznych mieszkańców „naszym kościółkiem”
 • 1945 – powiększenie „naszego kościółka” o poniemiecki barak, który służył w niedziele i święta jako miejsce sprawowania mszy św., a w dni powszednie jako miejsce zabaw dzieci z ochronki
 • 29.05.1959 – Księża Filipini podjęli „stałą posługę duszpasterską w kaplicy” przy Siennej;
 • 09.12.1959 roku – ks. bp. Jan Kanty Lorek erygował przy kaplicy Wikariat Eksponowany, przyznając Księżom Filipinom szeroką autonomię w ramach pracy duszpasterskiej
 • 21-22.06.1972 – nawiedzenie wspólnoty duszpasterskiej przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski, uroczystej mszy św. przewodniczył sługa Boży ks. bp. Piotr Gołębiowski
 • 08.09.1972 – prawne erygowanie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu przez ks. bpa Piotra Gołębiowskiego
 • 01.05.1981 – powołanie do istnienia Parafii Matki Bożej Królowej Świata przez ks. bpa Edwarda Materskiego
 • 06.06.1982 – poświęcenie palcu pod budowę nowego kościoła usytuowanego u zbiegu ulic Grzybowskiej i Katowickiej
 • 16.09.1984 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nową świątynię zaprojektowaną przez architekta Wojciecha Gęsiaka
 • 25.12.1984 – pierwsza msza św. (Pasterka) w dolnym kościele, co zapoczątkowało stałą posługę liturgiczną we wznoszonym obiekcje sakralnym
 • 01.09.1991 – na terenie parafii rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri
 • 20.05.1994 – poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na zakończenie misji świętych poprowadzonych przez o. Czesława Blocha (sercanina)
 • 1996 – przeniesienie działalności duszpasterskiej (oratoryjno-parafialnej) do budynku przy ul. Grzybowskiej 22
 • 11.09.1999 – pierwsza msza św. odprawiona na płycie górnego kościoła z okazji 40 rocznicy pobytu Księży Filipinów w Radomiu

Terytorium parafii

Parafia Matki Bożej Królowej Świata swoim zasięgiem obejmuje obszar północno-wschodniej części Radomia (głównie osiedla „Nad Potokiem”). Aktualnie liczy około 12 500 mieszkańców. Zdecydowana większość z nich to wyznawcy rzymskokatoliccy, choć pojawiają się Świadkowie Jehowy, protestanci, prawosławni, a także jeden wyznawca tradycyjnej religii kurdyjskiej.

W dużej części parafię pokrywają bloki zamieszkane głównie przez środowiska robotnicze, często w wieku emerytalnym. Na jej terenie znajdują się dwa przedszkola, cztery szkoły, dom dziecka, dom opieki społecznej, ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych i niedowidzących co w znacznym stopniu kształtuje obraz aktywności duszpasterskiej. Patronami Parafii są: Matka Boża Królowa Świata (odpust – 22 sierpnia) oraz św. Filip Neri (odpust – 26 maja). Posługę duszpasterską sprawują kapłani Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, kładąc szczególny nacisk na formację modlitewno-sakramentalną, wychowanie dzieci i młodzieży oraz szerzenie szeroko pojętej kultury, zachowując ducha radości i chrześcijańskiego personalizmu.

Duszpasterstwo

Praca duszpasterska obejmuje swym zasięgiem następujące obszary:

 • duszpasterstwo liturgiczno-sakramentalne (celebrację mszy św. i nabożeństw, udzielanie sakramentów, prowadzenie uroczystości pogrzebowych)
 • duszpasterstwo katechetyczne
 • duszpasterstwo grup formacyjnych
 • duszpasterstwo narzeczonych
 • duszpasterstwo chorych
 • duszpasterstwo charytatywne

Duszpasterstwo powołaniowe

Parafia skupia 21 kapłanów Filipinów:

 • ks. Piotr Jaworski COr
 • ks. Adam Maj COr
 • ks. Tadeusz Pakuła COr
 • ks. Józef Mroczek COr
 • ks. Ryszard Grzybowski COr
 • ks. Edward Mikusek COr
 • ks. Krzysztof Szary COr
 • ks. Grzegorz Rogólski COr
 • ks. Stanisław Gregorczyk COr
 • ks. Mirosław Prasek COr
 • ks. Piotr Karasek COr
 • ks. Ireneusz Gizan COr
 • ks. Marek Porczyński COr
 • ks. Ryszard Kozłowski COr
 • ks. Albert Chruśniak COr
 • ks. Jarosław Gutowski COr
 • ks. Paweł Spólny COr
 • ks. Jarosław Rożek COr
 • ks. Piotr Woszczyk COr
 • ks. Karol Warchoł COr
 • ks. Tomasz Kośka COr

Siedmiu kapłanów zakonnych:

 • O. Andrzej Koselak (redemptorysta, Argentyna)
 • O. Wojciech Węglicki (kamilianin)
 • O. Ireneusz Dworakowski (benedyktyn)
 • O. Waldemar Timoszyk (franciszkanin)
 • O. Andrzej Bujnowski (dominikanin)
 • O. Waldemar Seremak (pallotyn)
 • O. Mariusz Cywka (trynitarz)

Sześciu kapłanów diecezjalnych:

 • ks. Dariusz Skrok
 • ks. Zbigniew Iwański
 • ks. Jarosław Pałka
 • ks. Sylwester Marcula
 • ks. Robert Kowalczyk
 • ks. Sebastian Paul

trzech kleryków diecezjalnych:

 • śp. kl. Robert Wasilewski
 • kl. Michał Krawczyk
 • kl. Zbigniew Kominek

dwanaście sióstr zakonnych:

 • s. Beata Karwowska (franciszkanka)
 • s. Małgorzata Kozera (michalitka)
 • s. Krystyna Czubińska (michalitka)
 • s. Danuta Linowska (michalitka)
 • s. Teresa (Ewa) Dygas (klaryska)
 • s. Bernadeta (Paulina) Dygas (klaryska)
 • s. Gregoria (Agnieszka) Dworakowska (benedyktynka)
 • s. Nicola (Urszula) Kaczmarska (franciszkanka)
 • s. Justyna Wojcieszak (marianka)
 • s. Elżbieta Łutnik (franciszkanka, Ukraina)
 • s. Bernadeta Lewandowska (zmartwychwstanka)
 • śp. s. Marta Ślipska (franciszkanka – Laski)

Kościół Matki Bożej Królowej Świata - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: