Radom - Architektura

Strony

Rynek w Radomiu - najstarszy plac w Radomiu w ścisłym centrum miasta.
Ratusz w Radomiu - wzniesiony w połowie XIX wieku. Zastąpił rozebrany na początku tegoż stulecia stary ratusz. W czasie II wojny światowej hitlerowcy planowali jego gruntowną przebudowę. Nie doszła ona jednak do skutku. Obecnie budynek jest siedzibą Archiwum Państwowego.
Radom, Stare Miasto, Wałowa
Zamek Królewski w Radomiu – zamek wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego wraz z systemem murów miejskich Nowego Radomia. Jego rozbudowa nastąpiła jeszcze w dobie gotyku w XV wieku za pierwszych Jagiellonów.
Radom, Sienkiewicza 12
Dom Glogierów w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu przy ulicy Sienkiewicza 12. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
Radom, Stanisława Moniuszki 9
Gmach Powiatowego Związku Samorządowego w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu u zbiegu ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
Plac Konstytucji 3 Maja – plac w Radomiu, założony w drugiej połowie XIXw. na planie kwadratu, przy zbiegu dzisiejszych ulic: Żeromskiego i Piłsudskiego. Początkowo nosił nazwę Placu Soborowego. Podczas okupacji hitlerowcy zmienili jego nazwę na Adolf Hitler Platz.
Radom, Żeromskiego 43/45
Gmach Banku Państwa w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 43/45. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
Plac 72 Pułku Piechoty w Radomiu – jeden z głównych placów miejskich w Radomiu, w kwartale ul. Jacka Malczewskiego (od wsch.), ul. Stanisława Wernera (od pn.), ul. Koszarowej i uli. Warzywnej (od płd.-zach.).
Ulica Stefana Żeromskiego (dawniej Ulica Lubelska) – reprezentacyjna ulica Radomia.
Dom Esterki w Radomiu - wzniesiony w XVII wieku w stylu barokowym. Zniszczony podczas okupacji niemieckiej. W latach 1954-1956 na miejscu dawnej kamieniczki zbudowano nowy obiekt, stylistycznie dostosowany do sąsiedniego Domu Gąski ale niewiele mający wspólnego z rekonstrukcją.
Pomnik Czynu Legionów – zajmuje centralne miejsce radomskiego rynku. Pierwszy raz pomnik został wystawiony w 1930 roku. W 1940 roku, podczas niemieckiej okupacji, został zburzony. Pomnik ponownie stanął na rynku w 1998 roku - w 80 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ulica Józefa Piłsudskiego, dawniej Szeroka, w czasie wojny Aleje Kasztanowe, później Marcelego Nowotki – ulica Radomia, wytyczona prostopadle do ul. Żeromskiego, jednolita stylowo z zabudową z przełomu XIX/XX w.
Ulica Henryka Sienkiewicza – ulica w Radomiu w ścisłym centrum miasta. Pod nr 13: Budynek Parafii Katedralnej pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny Pod nr 14: Bazylika katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.
Kolegium Pijarów w Radomiu – klasycystyczno-barokowy budynek usytuowany przy Rynku.
Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5
Pałac Karschów i Wickenhagenów – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy placu Konstytucji 3 Maja 5. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
Radom, Żeromskiego 36
Pałac Kierzkowskich w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 36.

Strony