Radom - Place

Rynek w Radomiu - najstarszy plac w Radomiu w ścisłym centrum miasta.
Plac Konstytucji 3 Maja – plac w Radomiu, założony w drugiej połowie XIXw. na planie kwadratu, przy zbiegu dzisiejszych ulic: Żeromskiego i Piłsudskiego. Początkowo nosił nazwę Placu Soborowego. Podczas okupacji hitlerowcy zmienili jego nazwę na Adolf Hitler Platz.
Plac 72 Pułku Piechoty w Radomiu – jeden z głównych placów miejskich w Radomiu, w kwartale ul. Jacka Malczewskiego (od wsch.), ul. Stanisława Wernera (od pn.), ul. Koszarowej i uli. Warzywnej (od płd.-zach.).