Lubelskie - Place

Zamość, Rynek Wielki
Rynek Wielki w Zamościu – kwadratowy plac w centrum Starego Miasta w Zamościu, zarazem jego główne miejsce. Wymiary Rynku Wielkiego wynoszą 100 na 100 metrów.
Rynek Starego Miasta w Międzyrzecu Podlaskim - obecnie pl. Jana Pawła II, dawniej pl. Bohaterów Miasta.
Rynek Solny w Zamościu – jeden z dwóch obok Rynku Wodnego rynków pomocniczych w Zamościu. Wraz z Rynkiem Wielkim i Rynkiem Wodnym tworzą ważną oś kompozycji zespołu Starego Miasta.
Nowy Rynek - jeden z placów w Zamościu, który jest położony we wschodniej części miasta, na Nowym Mieście.
Lublin, pl. Litewski
Plac Litewski – plac w Lublinie, powstały w latach 20. XIX wieku w celu urządzania parad wojskowych. Od jego pierwotnego przeznaczenia pochodzi jego dawna nazwa – plac Musztry.
Plac Łokietka w Lublinie – centralne miejsce Lublina, łączące Stare Miasto z ulicami: Królewską, Krakowskim Przedmieściem i Lubartowską. Na jego obrzeżu stoi Brama Krakowska i Nowy Ratusz. Plac powstał w 1611 roku po zasypaniu fos i rozplantowaniu wałów obronnych.
Plac Po Farze - plac na Starym Mieście w Lublinie. W latach 1936-1938 odkopano tu fundamenty kościoła farnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Znaleziono wtedy resztki sklepień żebrowych oraz inne fragmenty z kościoła św. Michała.