Małopolskie - Place

Strony

Rynek Główny – główny rynek Starego Miasta w Krakowie, regularny, kwadratowy, u zbiegu 11 ulic, wytyczony w 1257 na północ od Okołu i jego przedpola; na wschód od Rynku Głównego wytyczono Mały Rynek (rynek pomocniczy).
Oświęcim, Rynek Główny
Rynek w Oświęcimiu został wymierzony podczas średniowiecznej lokacji miasta, jako centralny punkt handlowy otoczony początkowo zabudową drewnianą. Przy rynku znajdowała sie siedziba władz miejskich oraz najznaczniejsze mieszczańskie kamienice.
Mały Rynek – rynek pomocniczyStarego Miasta w Krakowie, regularny, prostokątny, wytyczony w wyniku lokacji Krakowa na wschód od Rynku Głównego, na tyłach kościoła Mariackiego, między ulicą Mikołajską i ulicą Sienną.
Wieliczka, Rynek Górny
Rynek Górny w Wieliczce – rynek miejski w Wieliczce pochodzący z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy wójtem był Mikołaj Wierzynek. Jest placem w kształcie kwadratu, z którego odchodzi osiem ulic – po dwie z każdego narożnika.
Kraków, Kleparz, Rynek Kleparski
Rynek Kleparski – plac miejski w Krakowie znajdujący się bezpośrednio na północ od Starego Miasta, pomiędzy ulicami Basztową i św. Filipa; niegdyś rynek miasta Kleparz, obecnie plac targowy (zwany popularnie Starym Kleparzem).
Kraków, Podgórze, Rynek Podgórski
Rynek Podgórski – rynek, a także ulica w Krakowie, położony w centrum dzielnicy Podgórze. Jest to główny plac Podgórza. Został wytyczony w XVIII wieku u podnóża wzgórza Lasoty, na miejscu dawnego centrum przedmiejskiego. Było to skrzyżowanie dróg prowadzących do Krakowa, Kalwarii i Wieliczki.
Rynek – plac w Skawinie, położony w centrum miasta. Powstał niedługo po erekcji miasta, które utworzono w 1364 roku. W 1683 r. król Jan III Sobieski odebrał tutaj defiladę husarii. Zabudowę stanowią średniowieczne kamienice oraz ratusz. Z rynku wychodzą ulice: Pokoju, J. Słowackiego, M.
Plac Szczepański – plac w Krakowie usytuowany między Plantami a ulicami: św. Tomasza i Szczepańską.
Plac św. Marii Magdaleny w Krakowie – plac znajdujący się na Starym Mieście w Krakowie, usytuowany między ulicami Grodzką i Kanoniczą, w centrum dawnego Okołu. Ma 997 m² powierzchni.
Plac Mariacki – plac w Krakowie na Starym Mieście sąsiadujący z Rynkiem Głównym. Powstał po roku 1802 po likwidacji cmentarza parafialnego wokół Kościoła Mariackiego.
Plac Wolnica – plac na Kazimierzu w Krakowie znajdujący się u zbiegu ulic Krakowskiej i św. Wawrzyńca. Obok placu, w narożniku ulic Bożego Ciała oraz św. Wawrzyńca stoi kościół Bożego Ciała, będący główną świątynią parafialną Kazimierza.
Plac Jana Pawła II w Wadowicach (dawniej Plac Armii Czerwonej) – plac znajdujący się w centrum miasta Wadowice, popularnie zwany rynkiem.
Kraków, Rynek Główny 23
Kamienica Kromerowska - jedna z zabytkowych kamienic przy rynku w Krakowie. Nosi ona numer 23.
Plac Nowy, popularnie zwany Żydowskim – plac na krakowskim Kazimierzu. Odchodzą od niego ulice Nowa, Rabina Meiselsa i Warschauera, wschodnią część zamyka ul. Estery (numery 8 - 18).
Rynek w Krościenku nad Dunajcem – centralny plac w Krościenku nad Dunajcem o wymiarach ok.
Kraków, Rynek Główny 38
Kamienica Kencowska (Kamienica Kęcowska) – jedna z zabytkowych kamienic przy rynku w Krakowie. Nosi ona numer 38.

Strony