Wielkopolskie - Place

Strony

Poznań, Stary Rynek
Stary Rynek – kwadratowy plac w Poznaniu, (gwarowo Stary), na Starym Mieście, wytyczony ok. 1253 roku. Centralne założenie miasta lokacyjnego. Długość boku wynosi około 141 m. Z każdego z boków wychodzą trzy ulice, z czego dwie skrajne z narożników.
Poznań, Wilda, Rynek Wildecki
Rynek Wildecki – jeden z rynków miejskich w Poznaniu, które stanowiły dawne centra osad podmiejskich, do dziś będący głównym punktem Wildy.
Kalisz, Śródmieście, Główny Rynek
Główny Rynek w Kaliszu – najstarszy plac w Kaliszu, znajdujący się w Śródmieściu. Wokół niego znajdują się zabytkowe, odbudowane lub zbudowane na nowo po zniszczeniu przez Niemców miasta w sierpniu 1914 r.
Poznań, Jeżyce, Rynek Jeżycki
Rynek Jeżycki - jeden z rynków miejskich w Poznaniu, które dawniej stanowiły centralne place handlowe osad podmiejskich. Rynek Jeżycki pełnił tę rolę w stosunku do Jeżyc i sytuacja ta nie zmieniła się do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem tego, że Jeżyce włączono do Poznania 1 kwietnia 1900.
Koło, Stary Rynek
Stary Rynek w Kole – najstarszy, centralny plac miasta o wymiarach 75 i 100 metrów. W jego centrum usytuowany jest ratusz z XVI wieku. Położony na terenie osiedla Stare Miasto.
Poznań, Śródka, Rynek Śródecki
Rynek Śródecki – centrum dzielnicy Śródka w Poznaniu. Przed wiekami na Rynku Śródeckim stał ratusz (w miejscu obecnej kamienicy, w której mieści się poczta), a do lat 60. Rynek miał powierzchnię większą niż Stary Rynek. Zmieniło się to w związku z powstaniem trasy Chwaliszewskiej (ul.
Poznań, Główna, Rynek Wschodni
Rynek Wschodni - centralny plac poznańskiej dzielnicy Główna, znajdujący się w ciągu (po stronie północnej) ulicy Głównej (droga krajowa nr 5).
Koło, Nowy Rynek
Nowy Rynek w Kole – drugi centralny plac miasta o wymiarach 110 i 85 metrów. W jego centrum usytuowany jest pomnik w miejscu dawnej żydowskiej synagogi. Położony na terenie osiedla Stare Miasto.
Plac Wiosny Ludów – jeden z placów w Poznaniu, położony na południowy zachód od średniowiecznej części miasta, u zbiegu dawnych duktów z wiejskich osad przed nieistniejącą Bramą Wrocławską.
Plac Wolności (gwarowo Plajta) – plac w Poznaniu znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta. Jest to prostokątna płaszczyzna o wymiarach 85 na 205 m o osi długiej zorientowanej równoleżnikowo. Otoczony od północy, wschodu i południa jezdniami.
Rynek w Gnieźnie – część Starego Miasta, mieszcząca się na Wzgórzu Panieńskim – jednym z siedmiu gnieźnieńskich pagórków.
Plac Zamkowy w Koninie (zwany także Placem Garncarskim) – plac usytuowany w starej części miasta. Przy jego zachodniej pierzei znajdował się dawny zamek rozebrany w połowie XIX wieku. Do 1828 roku obok niego stał słup milowy.

Strony