Słupca

0

Słupca - miasto powiatowe w województwie wielkopolskim.

Warto zobaczyć

Kościół św. Wawrzyńca w Słupcy - gotycka świątynia wzniesiona z fundacji Andrzeja Bnińskiego, biskupa poznańskiego, w połowie XV wieku.
Kościół pod wezwaniem św. Leonarda w Słupcy został wzniesiony w XVI wieku. Początkowo był drewniany. Jednorodny budynek konstrukcji posiada dachy kryte gontem. Dwie symetryczne kaplice, dobudowane prawdopodobnie w 1730 r. tworzą rzut krzyża. Od zachodu przylega do nawy czworoboczna wieża z 1765 r.
Słupca, Parkowa
Park miejski w Słupcy - założony w 1872 roku z inicjatywy władz miejskich Słupcy park, położony we wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Warszawską, Parkową i Gajową. W parku znajduje się pomnik Apolinarego Szeluty. Aktualnie trwają intensywne prace nad jego renowacją.
Słupca, Warszawska 53
Muzeum Regionalne w Słupcy, muzeum w Słupcy, założone w 1975, dokumentuje historię miasta i powiatu słupeckiego.
Kino "Sokolnia" w Słupcy - kino cyfrowe, działające w ramach Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Traugutta. Funkcjonuje w budynku dawnej Sokolni, wzniesionym w 1932 roku przez Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", wyposażonego początkowo w dużą salę gimnastyczną.
Słupca, Tadeusza Kościuszki 4
Zajazd pocztowy w Słupcy - budynek wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, początkowo pełniący funkcję zajazdu pocztowego, aktualnie prywatny budynek mieszkalny. Znajduje sie w Słupcy na ulicy Kościuszki 4. Wpisany do rejestru zabytków KOBiDZ pod numerem 405/147 w dniu 7 kwietnia 1988 roku.
Słupca, Plac Szkolny 1
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy – publiczna szkoła średnia, mająca siedzibę w Słupcy. Istnieje od 1925 roku. Przez cały czas swojego działania funkcjonuje w budynku przy pl. Szkolnym, wzniesionym staraniem księdza Franciszka Szczygłowskiego.
Kościół bł. bp. Michała Kozala w Słupcy – katolicka świątynia wybudowana na przełomie XX i XXI wieku, położona w północnej części miasta. Najnowszy ze słupeckich kościołów.