Plac 72 Pułku Piechoty

0

Plac 72 Pułku Piechoty w Radomiu – jeden z głównych placów miejskich w Radomiu, w kwartale ul. Jacka Malczewskiego (od wsch.), ul. Stanisława Wernera (od pn.), ul. Koszarowej i uli. Warzywnej (od płd.-zach.).

Dawny teren koszar zaborczych wojsk rosyjskich, po odzyskaniu niepodległości w 1918 teren koszar 72 Pułk Piechoty im. Dionizego Czachowskiego.

Obecnie Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego nawiązujące swym kształtem do przedwojennego, ustawionego pierwotnie przed kościołem O.O. Bernardynów. Na czterech ścianach pomnika umieszczono nazwy miejscowości związanych z przeprowadzonymi przez pułkownika bitwami. Miejsce rocznicowych uroczystości organizowanych przez władze miejskie.

Na odcinku ul. Malczewskiego, bezpośrednio przylegającym do Placu 72 Pułku Piechoty znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, m.in. linii nr 9.

Część placu zajmuje również skwer zieleni.

W bezpośrednim sąsiedztwie placu znajdują się Hala Targowa "Korej" oraz dawna rogatka miejska, w której wystawiane są prace artystyczne studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Czytaj dalej

Plac 72 Pułku Piechoty w Radomiu – jeden z głównych placów miejskich w Radomiu, w kwartale ul. Jacka Malczewskiego (od wsch.), ul. Stanisława Wernera (od pn.), ul. Koszarowej i uli. Warzywnej (od płd.-zach.).

Dawny teren koszar zaborczych wojsk rosyjskich, po odzyskaniu niepodległości w 1918 teren koszar 72 Pułk Piechoty im. Dionizego Czachowskiego.

Obecnie Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego nawiązujące swym kształtem do przedwojennego, ustawionego pierwotnie przed kościołem O.O. Bernardynów. Na czterech ścianach pomnika umieszczono nazwy miejscowości związanych z przeprowadzonymi przez pułkownika bitwami. Miejsce rocznicowych uroczystości organizowanych przez władze miejskie.

Na odcinku ul. Malczewskiego, bezpośrednio przylegającym do Placu 72 Pułku Piechoty znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, m.in. linii nr 9.

Część placu zajmuje również skwer zieleni.

W bezpośrednim sąsiedztwie placu znajdują się Hala Targowa "Korej" oraz dawna rogatka miejska, w której wystawiane są prace artystyczne studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zobacz też

  • 72 Pułk Piechoty im. Dionizego Czachowskiego
  • Dionizy Czachowski

Literatura

  • Elżbieta Orzechowska, Aresztowania wśród duchowieństwa Diecezji Radomskiej w dobie powstania styczniowego" (1863-1866)", w: "Studia Sandomierskie nr 7 (1997-2000), Sandomierz 2000, ISBN 83-7300-032-1.
  • Sebastian Piątkowski, Radom – zarys dziejów miasta, Radom 2000, ISBN 83-914-912-0-X.
  • Stanisław Przybyszewski, "72 Pułk Piechoty im. Pułkownika Dionizego Czachowskiego" (Seria: Zarys historii wojennej pułków w kampanii wrześniowej), wyd. Ajaks, 2003, ISBN 83-88773-88-7.

Linki zewnętrzne

  • Wzmianka o placu na stronie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej dostęp 10.10.2008
  • Wzmianka o placu w serwisie zwiedzaj-polske.pl dostęp 10.10.2008

Plac 72 Pułku Piechoty - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.