Powiat białobrzeski - Atrakcje

Strony

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy - zabytkowa, neobarokowa świątynia wzniesiona w latach 1759-1913, kościół parafialny parafii Narodzenia NMP, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Parafia św. Marcina z Tours w Radzanowie – parafia rzymskokatolicka, erygowana w XIII w. Należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, w l. 1818-1992 – diecezji sandomierskiej (sandomiersko-radomskiej). Od 25 marca 1992 stanowi część diecezji radomskiej, należy do dekanatu przytyckiego.
Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Starym Góździe - parafia rzymskokatolicka mająca swą siedzibę we wsi Stary Gózd w powiecie białobrzeskim. Administracyjnie przynależy do dekanatu jedlińskiego w diecezji radomskiej. Prowadzą ją księża diecezjalni.
Promna, Warecka 7
Parafia Świętej Marii Magdaleny w Promnej – parafia rzymskokatolicka w Promnej. Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Mieści się przy ulicy Wareckiej, pod numerem 7. Parafia została erygowana w XIII wieku. Obecny kościół parafialny z 1866.
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bukównie – jedna z 10 parafii rzymskokatolickich dekanatu przytyckiego diecezji radomskiej.
Kościół Świętej Trójcy w Białobrzegach – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu jedlińskiego diecezji radomskiej.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie – parafia rzymskokatolicka w Przybyszewie należąca do dekanatu mogielnickiego archidiecezji warszawskiej.
Rezerwat Przyrody Majdan - rezerwat przyrody utworzony w 1990 r. na terenie gminy Stromiec, na gruntach Nadleśnictwa Dobieszyn obręb Dobieszyn o powierzchni 50,60 ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami naturalnego pochodzenia.
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jasionnej – jedna z 13 parafii rzymskokatolickich dekanatu jedlińskiego.
Kościół św. Teresy z Ávila w Wyśmierzycach - rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Wyśmierzyce. Mieści się przy ulicy Kościelnej.
Dobieszyn, Sułków 32
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie – jedna z 8 parafii rzymskokatolickich dekanatu głowaczowskiego diecezji radomskiej.
Białobrzegi, 11 listopada
Cmentarz żydowski w Białobrzegach – został założony w drugiej połowie XIX wieku. Uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, w okresie PRL na jego miejscu wybudowano drogę i osiedle mieszkaniowe. Cmentarz znajdował się przy dawnej ulicy 22 lipca, obecnie 11 listopada. Miał powierzchnię 0,25 ha.
Stromiec, Białobrzeska 45
Parafia rzymskokatolicka Świętego Jana Chrzciciela w Stromcu - Jedna z 13 parafii dekanatu jedlińskiego diecezji radomskiej. Parafię prowadzą księża diecezjalni.
Rezerwat przyrody Starodrzew Dobieszyński – rezerwat przyrody w pobliżu wsi Dobieszyn, na terenie leśnictwa Ksawerów, nadleśnictwa Dobieszyn, utworzony w 1990 w celu zachowania unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej.
Parafia św. Jana Chrzciciela w Kaszowie – jedna z 10 parafii rzymskokatolickich dekanatu przytyckiego diecezji radomskiej.
Synagoga w Wyśmierzycach – synagoga została wybudowana w XIX wieku. Mieściła się przy ulicy Zdrojowej. W czasie II wojny światowej została zniszczona przez hitlerowców. Po wojnie synagogi nie odbudowano. Pozostał po niej pusty plac.

Strony