Powiat cieszyński - Przyroda

Strony

Barania Góra położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Jego wysokość to 1220m n.p.m. Jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska.
Jezioro Czerniańskie (Zbiornik Czerniański) – zbiornik zaporowy utworzony w celach retencyjnych i jako rezerwuar wody pitnej w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarne (województwo śląskie) poprzez budowę zapory ziemnej w 1973 roku.
Wielka Czantoria (czes. Velká Čantoryje, niem. Großer Czantory-Berg, 995 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, dominujące w północnej części tego pasma.
Zadni Gaj – leśny, częściowy rezerwat przyrody w miejscowości Cisownica w gminie Goleszów w województwie śląskim. Utworzony w 1957 r., posiada powierzchnię 5,77 ha.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego – park krajobrazowy położony w województwie śląskim. Obejmuje porośnięte lasem pasma górskie Beskidu Śląskiego: pasmo Czantorii oraz Baraniej Góry. Na terenie parku znajdują się źródła Białej i Czarnej Wisełki – dwóch potoków dających początek Wiśle.
Barania Góra – rezerwat przyrody zaliczony do klasy częściowych rezerwatów krajobrazowych, utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. (M.P. z 1953 r.
Tuł (621 m n.p.m.) – niewysoki szczyt na Pogórzu Cieszyńskim w wododziale Wisły i Odry, na wschód od Lesznej Górnej. Orograficznie znajduje się w grzbiecie, stanowiącym przedłużenie pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim.
Pomnik Jana Kubisza w formie głazu z płaskorzeźbą znajduje się na południowym skraju dziedzińca zamkowego, przy głównej alei prowadzącej na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie. 
Hala Radziechowska – (980-1050 m) – ciąg wielkich polan w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, po obu stronach grzbietu między szczytami Glinnego i Magurki Radziechowskiej. Nazwa pochodzi od wsi Radziechowy, pierwotnie nazywano te polany Jaworzyną.
Lasek Miejski nad Olzą – rezerwat przyrody w Cieszynie, utworzony w 1961 r. roku w celu ochrony populacji cieszynianki wiosennej, naturalnego grądu (z lipą, dębem, grabem, klonem zwyczajnym i polnym oraz jaworem), a także runa leśnego z rzadkimi okazami flory pochodzenia alpejskiego.
Czantoria - leśny, częściowy rezerwat przyrody w mieście Ustroń w województwie śląskim. Utworzony 12 listopada 1996 r. zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (M.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 678), o powierzchni 97,71 ha.
Skarpa Wiślicka – leśny, częściowy rezerwat przyrody we wsi Wiślica w gminie Skoczów, na północnym skraju Pogórza Cieszyńskiego. Utworzony zarządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.11.1996 r. (Monitor Polski nr 75 z 1996 r.) zajmuje powierzchnię 24,17 ha.
Cieszyn, Zamkowa
Telefon: 33 851 08 21
Góra Zamkowa w Cieszynie (zwana też Wzgórzem Zamkowym, 298 m n.p.m.) – niewielkie wzniesienie o stromych zboczach, położone na Pogórzu Śląskim w centrum miasta Cieszyna, w widłach rzek Olzy na południu i Bobrówki na północy, tuż przy granicy z Czechami.
Koczy Zamek (847 m n.p.m.) – niezalesione wzgórze w obrębie Bramy Koniakowskiej w południowej części Beskidu Śląskiego.
Żar (688 m n.p.m.) - północno-wschodni, niższy wierzchołek Lipowskiego Gronia w paśmie Równicy w Beskidzie Śląskim. Nazwa związana z dawną gospodarką żarową (wypaleniskową), spotykana w całych Beskidach. Przez Żar biegnie szlak ze Skoczowa na Równicę.
Mała Czantoria (866 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, niecałe 3 km na północny zachód od Wielkiej Czantorii. Pierwszy, licząc od północy, "beskidzki" szczyt w wododziale Wisły i Odry.
Lipowski Groń (743 m n.p.m.) – wybitna, chociaż niewysoka, dwuwierzchołkowa góra, kończąca na północy Pasmo Równicy w Beskidzie Śląskim.
Gańczorka (909 m n.p.m.) – wyraźny, prawie w całości zalesiony szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Śląskiego, pierwszy na południe licząc od zwornikowej Karolówki.
Zadni Groń (728 m n.p.m.) – kopcowate, zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, w ramieniu Kozińców na terenie miasta Wisły. Wzniesienie to wyrasta w kierunku północno-wschodnim od szczytu Kubalonki i opada swymi stokami nad jezioro zaporowe w Wiśle Czarnem – Jezioro Czerniańskie.
Jaworzyna (też: Skałka; 1020 m n.p.m.) – niewybitne wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w niezbyt wyraźnym w tej części grzbiecie, opadającym od zwornikowego Wierchu Wisełki w kierunku południowo-wschodnim, nad dolinę Kamesznickiego Potoku.

Strony