Powiat będziński - Przyroda

Las Grodziecki (lasek grodziecki) – niewielki kompleks leśny na terenie Będzina w dzielnicy Grodziec, należący do nadleśnictwa Siewierz (leśnictwo Grodziec). Usytuowany jest pomiędzy dzielnicami: Grodziec, Łagisza i Gzichów.
Wielka Góra (zwana także Chojną) - wzniesienie w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na Wyżynie Śląskiej, w paśmie Wzgórz Sławkowskich. Wysokość 368,2 m n.p.m. Leży w Sławkowie, blisko granicy z Dąbrową Górniczą, na północ od bocznic stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa.
Zbiornik Przeczyce – utworzony w 1963 r. zbiornik zaporowy na Czarnej Przemszy w miejscu jej przełomu przez Próg Środkowotriasowy w okolicach Przeczyc (województwo śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice).
Buczyna – wyraziste wzgórze o wysokości 377 m n.p.m., górujące nad Rogoźnikiem zwane niegdyś Dziadem. Od strony zachodniej porośnięta jest gęstym, unikalnym wielogatunkowym lasem oraz różnorodnymi roślinami w tym będącymi pod ochroną.
Góra Świętej Doroty (rzadziej Wzgórze Doroty, pot. Dorotka) – wzniesienie o wysokości 381,3 m n.p.m. na Wyżynie Katowickiej, położone w woj. śląskim, na terenie miasta Będzin, dzielnicy Grodziec.
Gieraska – wzniesienie w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej o wysokości 340 m n.p.m., w paśmie wzgórz ciągnących się od Sławkowa do Strzemieszyc Małych. Drugie pod wzlędem wysokości – po Wielkiej Górze (368,2 m n.p.m.) – wzniesienie Sławkowa.