Warmińsko-mazurskie - Przyroda

Strony

Jezioro Dłużek – jedno z jezior Pojezierza Olsztyńskiego. Ma piaszczyste dno. Jest jednym z jezior o najlepszych w Polsce walorach do nurkowania (pierwsza klasa czystości – przejrzystość do 5 m).
Jeziorak (dawniej GizerekJezierzyce, niem. Geserich See) – jezioro rynnowe położone w północno-wschodniej Polsce w obrębie Pojezierza Iławskiego. Jeziorak jest najdłuższym oraz szóstym pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. W jego obrębie działa WOPR Iława.
Czerwonka Wielka - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda, między wsiami: Nowa Wieś i Łajs, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
Jezioro Kiełpińskie - jezioro położone na zachodnim skraju Garbu Lubawskiego w pobliżu wsi Kiełpiny i Rynek, jest wąskie i wydłużone, os jeziora przebiega z północnego zachodu na południowy wschód.
Łaśmiady (niem. Laschmieden See) – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, na terenie Pojezierza Ełckiego.
Narie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Arboretum w Kudypach – ogród dendrologiczny znajdujący się w miejscowości Kudypy, w odległości 4 kilometrów od Olsztyna, w rozwidleniu dróg Olsztyn-Ostróda i Olsztyn-Sząbruk. Powstałe na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku arboretum zajmuje obecnie powierzchnię 15,69 ha.
Aleja jałowców w Lipowcu - aleja okazałych jałowców, znajdująca się nieopodal Lipowca niedaleko Szczytna (województwo warmińsko-mazurskie).
Jezioro Kortowskie – jezioro przepływowe położone w południowo-zachodniej części Olsztyna w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic Słoneczny-Stok, Dajtki i Kortowo – kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w zlewni Łyny-Pregoły.
Faunistyczny Rezerwat przyrody Jezioro Karaś – położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, 6 km od Iławy na Pojezierzu Iławskim.
Rezerwat przyrody Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego – utworzony został w 1982 r. na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Położony jest między Jeziorem Łańskim a wsią Ruś. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1656 ha a wraz z jeziorami 1803 ha. Rezerwat powstał, by chronić:
Kalwa (Kalwa Wielka, Kalba, Kalba Wielka, niem. Grosser Calben See) – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym.
Jezioro Ryńskie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w Rynie, leżące na terenie Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
Jezioro Kętrzyńskie (potocznie Jezioro Miejskie, Jezioro Górne, niem. Oberteich) – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w Kętrzynie, o powierzchni 8,2 ha (0,5 km dł. x 0,3 km szer.), w dorzeczu rzeki Guber.
Orzysz (niem. Arys-See) – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Orzysz.
Szałstry – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Nad jeziorem znajduje się miejscowość o tej samej nazwie. Jezioro Szałstry jest zbiornikiem bezodpływowym.
Jezioro Burgale - przepływowe jezioro wytopiskowe o powierzchni 80 ha położone na Pojezierzu Iławskim, na wschód od wsi Stańkowo w gminie Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno – teren uznany za rezerwat przyrody (ornitologiczny) w 1947 (Dz. Urz. WRN w Olsztynie nr 10/24).
Juno – jezioro polodowcowe, rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim leżące w dorzeczu rzeki Guber w województwie warmińsko-mazurskim, na północ od Mrągowa.

Strony