Warmińsko-mazurskie - Rezerwaty

Strony

Rezerwat przyrody Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego – utworzony został w 1982 r. na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Położony jest między Jeziorem Łańskim a wsią Ruś. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1656 ha a wraz z jeziorami 1803 ha. Rezerwat powstał, by chronić:
Faunistyczny Rezerwat przyrody Jezioro Karaś – położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, 6 km od Iławy na Pojezierzu Iławskim.
Rezerwat przyrody Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy – rezerwat przyrody położony w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie i nadleśnictwie Nidzica, w okolicy wsi Orłowo i Łyna u źródeł rzeki Łyny.
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno – teren uznany za rezerwat przyrody (ornitologiczny) w 1947 (Dz. Urz. WRN w Olsztynie nr 10/24).
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – powstały w roku 1993 park krajobrazowy położony na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
Rezerwat przyrody Piekiełko położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Grodziczno, w nadleśnictwie Lidzbark. Akt powołujący ukazał się w Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 126, poz.1716 z 22.11.2001 r. Ochroną objęto przełomowy odcinek rzeki Wel, przypominający rzeźbą terenu obszary górskie.
Leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody Królewska Sosna położony jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Utworzony został w 1959 roku dla ochrony drzewostanu Puszczy Piskiej oraz boru mieszanego. Chroni 200-letni mieszany starodrzew oraz trzy jeziorka Kruczki z reliktową florą torfowisk wysokich.
Rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie położony jest w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gminy Jedwabno, leśnictwo Nowy Las. Powierzchnia 37 ha. Utworzony został w 1989 roku dla ochrony zbiorowisk naturalnych – grądu, łęgu olchowego oraz boru mieszanego.
Rezerwat przyrody Koniuszanka I - rezerwat przyrody znajdujący się w gminie Nidzica, powiecie nidzickim (województwo warmińsko-mazurskie). Powierzchnia: 24,04 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe - faunistyczny rezerwat przyrody, który znajduje się w gminie Nidzica, powiecie nidzickim (województwo warmińsko-mazurskie). Jest położony ok. 0,8 km na północ od wsi Orłowo i 10 km na północ od Nidzicy.
Rezerwat przyrody Jezioro Czarne (Kliniak) położony jest w województwie warmińsko mazurskim w gminie Ostróda, w nadleśnictwie Miłomłyn. Utworzony dla ochrony rzadkiego poryblinu jeziornego (Isoëtes lacustris).
Rezerwat przyrody Mokradła Żegockie położony jest w województwie warmińsko mazurskim w gminie Kiwity Akt powołujący ukazał się w MP nr 38, poz. 273 z 21.11.1991 r. Ochroną objęto lęgowiska i żerowiska licznych gatunków ptaków wodno-błotnych, obejmuje zabagnione łąki i nieużytki.
Rezerwat Lenki położony jest w zachodniej części równiny warmińskiej w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Młynary w leśnictwie Sąpy. Utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 1959.10.31 i Zarządzenia MLiPD z dnia 1968.06.04.
Rezerwat przyrody Ustnik położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Jeziorany. Akt powołujący ukazał się w MP nr 38, poz. 272 z 21.11.1991 r. Ochroną objęto miejsca lęgowe i obszary wypoczynku rzadkich i zagrożonych wyginięciem ptaków wodnobłotnych.
Leśny rezerwat przyrody Koniuszanka II – rezerwat przyrody położony na terenie nadleśnictwa Nidzica, w województwie warmińsko mazurskim na styku dwóch krain fizjograficznych: Pojezierza Mazurskiego oraz Sandru Mazursko-Kurpiowskiego.
Ornitologiczny rezerwat przyrody Zatoka Elbląska - swoim zasięgiem obejmuje Zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej. Ochronie rezerwatu podlegają głównie miejsca lęgowe ptactwa wodnobłotnego. Na obszarze rezerwatu znajduje się tzw.
Rezerwat przyrody Jezioro Martwe - florystyczny rezerwat przyrody utworzony w 1979 r. dla zapewnienia ochrony roślinności wodno - torfowiskowej na dystroficznym Jeziorem Martwym. Położony jest na terenie gminy Górowo Iławeckie około 2 km od wsi Galiny. Powierzchnia 17,73 ha.
Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie – ornitologiczny rezerwat przyrody w Gminie Pisz, w powiecie piskim (województwo warmińsko-mazurskie) na terenie Puszczy Piskiej. Położony ok. 4,6 km na południowy zachód od Pisza.
Rezerwat przyrody Bagno Nadrowskie – rezerwat faunistyczny położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek w pobliżu wsi Nadrowo. Swoim zasięgiem obejmuje 58,1 ha lasów, torfowisk i nieużytków.
Rezerwat Dęby w Krukach Pasłęckich położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, gminie Pasłęk, około 2 km od miejscowości Kwitajny. Las-grąd naturalny z występującymi tu dębami szypułkowymi (ponad 270 lat). Występują także: lipa drobnolistna, grab (ponad 100 lat).

Strony