Łódzkie - Przyroda

Strony

Okręt - jezioro w woj. łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Domaniewice, leżący w obniżeniach doliny rzeki Bobrówki, w pobliżu działu wodnego pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry.
Żółkin – jezioro w Wysoczyźnie Bełchatowskiej, położone w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Bełchatów 2 km od wsi Zawadów. Otoczone jest drzewostanem sosnowym. Obok jeziora Żółkin przebiega XII trasa rowerowa Bełchatowskiego Stowarzyszenia Załogi Rowerowej "Zgrzyt".
Rezerwat przyrody Parowy Janinowskie - rezerwat przyrody położony na terenie leśnictwa Janinów, w gminie Brzeziny w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim, w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
Rezerwat przyrody Struga Dobieszkowska – rezerwat przyrody położony na terenie leśnictwa Janinów (nadleśnictwo Brzeziny), w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Stryków, pod Dobieszkowem.
Łódź, Konstantynowska 8/10
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi – jeden z kilkunastu ogrodów zoologicznych znajdujących się w Polsce. Pod względem powierzchni (16,4 ha) zajmuje 8 miejsce, w zróżnicowaniu swego zwierzostanu jest na 5. pozycji. Łódzkie zoo znajduje się u zbiegu ulic Krzemienieckiej i Konstantynowskiej.
Rezerwat przyrody Wiączyń – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Nowosolna, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim.
Ług (także Matusowiec) – jezioro na Wysoczyznie Bełchatowskiej, położone w województwe łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w mieście Pajęczno. Jezioro znajduje się w północnej części miasta i jest otoczone lasami z trzech stron. Ług znajduje się w Parku Tysiąclecia.
Rezerwat Las Łagiewnicki – wydzielony fragment Lasu Łagiewnickiego – lasu komunalnego w Łodzi – oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; utworzony w 1996 roku. Jego powierzchnia wynosi 69,85 ha.
Rezerwat przyrody Napoleonów – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w obrębie kompleksu leśnego położonego w sąsiedztwie wsi Niewiesz, Ułany i Zakrzew w gminie Poddębice, powiecie poddębickim (województwo łódzkie). Powierzchnia rezerwatu wynosi 38,63 ha.
Rogów, Leśna 1
Telefon: +48 46 874 81 36
Arboretum w Rogowie – należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów.
Rezerwat przyrody Wolbórka – faunistyczny, florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Tuszyn, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim. Znajduje się na terenie Leśnictwa Tuszyn.
Rezerwat przyrody Węże – geologiczny rezerwat przyrody w województwie łódzkim, powiecie pajęczańskim, gminie Działoszyn. Powierzchnia rezerwatu wynosi 20,74 ha.
Rezerwat przyrody Las Jabłoniowy – florystyczny i leśny rezerwat przyrody, położony w gminie Sulejów, w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 19,03 ha.
Rezerwat przyrody Jamno – florystyczny i leśny rezerwat przyrody położony w gminie Szadek, powiecie zduńskowolskim (województwo łódzkie).
Rezerwat przyrody Kopanicha – florystyczny i leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Skierniewice w województwie łódzkim. Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. powierzchnia – 42,53 ha (12,42 ha według aktu powołującego) rok utworzenia - 1980
Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą – rezerwat florystyczny, krajobrazowy i leśny, położony w północnej części uroczyska Szczawin na terenie leśnictwa Szczawin w gminie Zgierz w powiecie zgierskim (województwo łódzkie). Został utworzony 13 czerwca 1994 r.
Jeziorsko – zbiornik zaporowy na Warcie, największy akwen i zbiornik retencyjny w regionie łódzkim, o powierzchni 42,3 km² i pojemności 202,8 mln m³.
Jaskinia Niespodzianka – jaskinia o długości 90 metrów w wapiennej Górze Zelce (Jura Wieluńska). Odkryta w 1963 przez Bronisława W. Wołoszyna, zinwentaryzowana przez Adama Szynkiewicza w 1971.
Rezerwat przyrody Półboru – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Sieradz, w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim.
Łódź, Północna
Park Helenów – park znajdujący się w Łodzi, w obrębie ulic: Północnej, Źródłowej i Smugowej. Obiekt zajmuje powierzchnię 12 ha.

Strony