Podkarpackie - Przyroda

Strony

Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 r.
Magurski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1995 roku.
Wroczeń (dawn. Wrocień) – zalesione wzgórze na Pogórzu Dynowskim pomiędzy Wsiami Falejówka i Pakoszówka charakteryzujące się regularnym stożkowym kształtem wznoszącym się ok. 200 m nad poziom tych wiosek. Wysokość to zależnie od źródeł od 498 do 504 m n.p.m.
Suchy Ług – rezerwat przyrody położony w okolicach Brzózy Królewskiej na terenie gminy Leżajsk w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 37 powierzchnia według aktu powołującego - 9,97 ha dokument powołujący - M.P. 1990.48.336 rodzaj rezerwatu - torfowiskowy
Szwajcaria Ropczycka – rezerwat przyrody położony na terenie miasta Ropczyce w województwie podkarpackim. Jest to wąwóz lessowy, o stromych 10-metrowych zboczach, gęsto porośnięty drzewami. numer według rejestru wojewódzkiego: 69 powierzchnia według aktu powołującego: 2,59 ha
Łysa Góra (376 m n.p.m.) – wzniesienie nad Dębicą na Pogórzu Strzyżowskim. Punkt widokowy. Góra jest popularnym celem wycieczek i spacerów mieszkańców Dębicy.
Jezioro Wolskie — starorzecze Sanu znajdujące się w Wolinie. Można tu spotkać rzadkie gatunki roślin m.in. orzech wodny i osokę aloesowatą.
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – położone w odległości 7 km na północny wschód od Przemyśla.
Jarosław, Kraszewskiego
Park miejski im. Czesławy Puzon ps. „Baśka" – znajduje się w Jarosławiu pomiędzy ul. Kraszewskiego i ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka". Park leży na terenie dawnego cmentarza greckokatolickiego, czego dowodem jest pozostałość po cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.
Mogiła (606 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Na północno-zachodnim stoku góry, przy drodze zwanej Lubatowską można odnaleźć resztki dawnej karczmy.
Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Mielec w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 16 powierzchnia według aktu powołującego - 20,08 ha
Wydrze – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Rakszawa w województwie podkarpackim. Obejmuje fragmenty oddziałów leśnych 35 (c, d), 44 (a, b) i 45 (a, b, d) leśnictwa Wydrze (nadleśnictwo Leżajsk).
Mandżocha – szczyt o wysokości 471 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim, w Paśmie Kalwaryjskim, na Połoninkach Kalwaryjskich.
Rezerwat przyrody Golesz – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Kołaczyce w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 75 powierzchnia według aktu powołującego - 27,45 ha dokument powołujący - Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 00.87.934 rodzaj rezerwatu - geologiczny
Sanok, Plac Harcerski
Park miejski im. Adama Mickiewicza w Sanoku – park miejski w Sanoku.
Zmysłówka – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Grodzisko Dolne w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego: 2 powierzchnia według aktu powołującego: 2,44 ha dokument powołujący: M.P. 1953 r. Nr 84, poz. 999 rodzaj rezerwatu: florystyczny
Rezerwat przyrody Chwaniów – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego: 56 powierzchnia według aktu powołującego: 354,71 ha
Chryszczata (997 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach, w paśmie Wołosania (inne nazwy tego pasma to: Wysoki Dział, Wielki Dział Etnograficzny). Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów.
Kiczera Dydiowska – zalesiony szczyt o wysokości 799 m n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich.

Strony