Podkarpackie - Szczyty

Strony

Wroczeń (dawn. Wrocień) – zalesione wzgórze na Pogórzu Dynowskim pomiędzy Wsiami Falejówka i Pakoszówka charakteryzujące się regularnym stożkowym kształtem wznoszącym się ok. 200 m nad poziom tych wiosek. Wysokość to zależnie od źródeł od 498 do 504 m n.p.m.
Mogiła (606 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Na północno-zachodnim stoku góry, przy drodze zwanej Lubatowską można odnaleźć resztki dawnej karczmy.
Łysa Góra (376 m n.p.m.) – wzniesienie nad Dębicą na Pogórzu Strzyżowskim. Punkt widokowy. Góra jest popularnym celem wycieczek i spacerów mieszkańców Dębicy.
Mandżocha – szczyt o wysokości 471 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim, w Paśmie Kalwaryjskim, na Połoninkach Kalwaryjskich.
Matragona (990 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w paśmie granicznym. Nazwa wywodzi sie z języka wołoskiego (por. rum. mătrăgună – "wilcza jagoda").
Sucha Góra (611 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Iwonicza-Zdroju.
Klonowa Góra (488 m n.p.m.) – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim. Najwyższy punkt powiatu dębickiego. Szlak znakowany:
Panieński Czub – zalesiony szczyt o wysokości 508 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim.
Chryszczata (997 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach, w paśmie Wołosania (inne nazwy tego pasma to: Wysoki Dział, Wielki Dział Etnograficzny). Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów.
Góra Winiarska – góra w Beskidzie Niskim, w paśmie Wzgórz Rymanowskich, o wysokości 529 m n.p.m. Leży w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój. Na stoku Winiarskiej wyciąg narciarski orczykowy.
Kiczera Dydiowska – zalesiony szczyt o wysokości 799 m n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich.
Opołonek (1028 m n.p.m.) – szczyt w granicznym paśmie Bieszczadów Zachodnich, górujący nad Przełęczą Użocką.
Góra Bratnia (408 m n.p.m.) – zalesione wzniesienie na Pogórzu Strzyżowskim. Bezimienny wierzchołek (375 m n.p.m.) na północnym ramieniu góry jest najwyższym punktem Dębicy. Na wschodnim zboczu góry położona jest wieś Stasiówka.
Bukowy Garb – zalesiony szczyt na terenie Pogórza Dynowskiego o wysokości 428 m n.p.m. Jego południowo-zachodnie stoki opadają ku dolinie potoku Kamionka i leżącej tam wsi Średnia.
Góra Parkowa w Sanoku, znana też pod nazwami: Stróżnia, Straszyna Góra, Aptekarka, Góra Mickiewicza, Góra Parkowa, Władycza Góra (364 m n.p.m.) – góra znajdująca się w centrum miasta Sanoka.
Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Góra ta porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką.
Magura Stuposiańska (1016 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich stanowiący kulminację masywu rozciągającego się pomiędzy Przysłupem Caryńskim a Kosowcem.
Mariemont – wzgórze na stromym wzniesieniu na przedpolu Starego Zagórza, w zakolu rzeki Osławy wznoszące się do 345 m n.p.m. zwane od imienia Marii (Mariemontem), a przez miejscową ludność Marymontem .
Kopiec (635 m n.p.m.) – inna nazwa Szczob, wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju. Szczyt góry jest zalesiony. Na północ stoki opadają w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów.
Pasmo Grabówki – grzbiet górski w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, będący kontynuacją głównego pasma Gór Słonnych na zachód od doliny Sanu i podobnie jak tamto pasmo ma charakter prostego, praktycznie równego wału ciągnącego się z południowego wschodu na północny zachód na długości o

Strony