Podkarpackie - Szczyty

Strony

Wroczeń (dawn. Wrocień) – zalesione wzgórze na Pogórzu Dynowskim pomiędzy Wsiami Falejówka i Pakoszówka charakteryzujące się regularnym stożkowym kształtem wznoszącym się ok. 200 m nad poziom tych wiosek. Wysokość to zależnie od źródeł od 498 do 504 m n.p.m.
Łysa Góra (376 m n.p.m.) – wzniesienie nad Dębicą na Pogórzu Strzyżowskim. Punkt widokowy. Góra jest popularnym celem wycieczek i spacerów mieszkańców Dębicy.
Mogiła (606 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Na północno-zachodnim stoku góry, przy drodze zwanej Lubatowską można odnaleźć resztki dawnej karczmy.
Mandżocha – szczyt o wysokości 471 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim, w Paśmie Kalwaryjskim, na Połoninkach Kalwaryjskich.
Sucha Góra (611 m n.p.m.) – wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Iwonicza-Zdroju.
Chryszczata (997 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach, w paśmie Wołosania (inne nazwy tego pasma to: Wysoki Dział, Wielki Dział Etnograficzny). Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów.
Kiczera Dydiowska – zalesiony szczyt o wysokości 799 m n.p.m. w Bieszczadach Zachodnich.
Bukowy Garb – zalesiony szczyt na terenie Pogórza Dynowskiego o wysokości 428 m n.p.m. Jego południowo-zachodnie stoki opadają ku dolinie potoku Kamionka i leżącej tam wsi Średnia.
Kopiec (635 m n.p.m.) – inna nazwa Szczob, wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju. Szczyt góry jest zalesiony. Na północ stoki opadają w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów.
Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Góra ta porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką.
Mariemont – wzgórze na stromym wzniesieniu na przedpolu Starego Zagórza, w zakolu rzeki Osławy wznoszące się do 345 m n.p.m. zwane od imienia Marii (Mariemontem), a przez miejscową ludność Marymontem .
Góra Parkowa w Sanoku, znana też pod nazwami: Stróżnia, Straszyna Góra, Aptekarka, Góra Mickiewicza, Góra Parkowa, Władycza Góra (364 m n.p.m.) – góra znajdująca się w centrum miasta Sanoka.
Panieński Czub – zalesiony szczyt o wysokości 508 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim.
Klonowa Góra (488 m n.p.m.) – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim. Najwyższy punkt powiatu dębickiego. Szlak znakowany:
Gruszka – szczyt znajdująca się pomiędzy Leskiem a Tarnawą Dolną. Szczyt wznosi się pomiędzy doliną Kalniczki, Sanu i Hoczewki. Znajduje się na końcu grzbietu, ciągnącego się od Chryszczatej przez Huczek, Gawgań oraz Gabrów Wierch. Góra jest w większości zalesiona.
Opołonek (1028 m n.p.m.) – szczyt w granicznym paśmie Bieszczadów Zachodnich, górujący nad Przełęczą Użocką.
Królewska Góra – szczyt na Pogórzu Dynowskim o wysokości 554 m n.p.m. pokryty lasem bukowym. Na północno-wschodnim ramieniu góry znajduje się kilkanaście sztolni, w których dawniej wydobywano piaskowiec.
Góra Bratnia (408 m n.p.m.) – zalesione wzniesienie na Pogórzu Strzyżowskim. Bezimienny wierzchołek (375 m n.p.m.) na północnym ramieniu góry jest najwyższym punktem Dębicy. Na wschodnim zboczu góry położona jest wieś Stasiówka.
Zamczyska (568 m n.p.m.) - zwane Zamkową Górą wzniesienie w Beskidzie Niskim, we wschodniej części Wzgórz Rymanowskich. Zachodnie stoki schodzą do uzdrowiska Rymanów-Zdrój w dolinę Taboru, północno-zachodnie opadają w kierunku wsi Posada Górna.
Kruhly Wierch (Kruhły Wierch, 1297 m n.p.m.) – jeden z czterech wierzchołków Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach Zachodnich, stanowiący jej najwyższe wzniesienie. Z Kruhlego Wierchu rozciąga się doskonały widok na Góry Sanocko-Turczańskie, Połoninę Wetlińską oraz masyw Małej i Wielkiej Rawki.

Strony