Podlaskie - Szczyty

Krzemieniucha (dawniej Krzemianka) – wzniesienie o wysokości 288 m n.p.m. na Pojezierzu Suwalskim, położone na południowym krańcu Pojezierza Wschodniosuwalskiego, w woj.
Rowelska Góra – wzniesienie o wysokości 298,1 m n.p.m. na Pojezierzu Suwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny. Wzniesienie znajduje się w północno-zachodniej części Pojezierza Wschodniosuwalskiego. Rowelska Góra jest najwyższym punktem województwa podlaskiego.
Góra Zamkowa (zwana też Zamczysko) – morenowe wzniesienie na Pojezierzu Suwalskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo, na terenie wsi Szurpiły. Położone jest pomiędzy jeziorami: Szurpiły (od południa), Jegłówek (od północy) i Kluczysko (od zachodu).
Góra Cisowa (zwana także Suwalską Fudżijamą) - wzniesienie utworzone przez morenę czołową. Leży na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, koło wsi Gulbieniszki. Wznosi się na wysokość 256 m n.p.m. Wzniesienie ma charakterystyczny kształt przypominający stożek krateru wulkanu.
Jesionowa Góra – wzniesienie o wysokości 252 m n.p.m. na Pojezierzu Suwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim. Wzniesienie znajduje się na Pojezierzu Wschodniosuwalskim.