Opolskie - Szczyty

Szyndzielowa Kopa – szczyt w Górach Opawskich o wysokości 533 m n.p.m. Nazwa szczytu pochodzi od szyndziołów, czyli drewnianych gontów. Wyraźne góruje nad leżącą o 200 m niżej Pokrzywną. Wiedzie przez nią czerwony szlak z Pokrzywnej na Biskupią Kopę. Przez wierzchołek przebiega Główny Szlak Sudecki.
Kalwaria (385 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w południowo-wschodniej części Przedgórza Sudeckiego, na Przedgórzu Paczkowskim.
Kraska – szczyt w masywie Długoty w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich o wysokości 391 m n.p.m. Leży w obrębie Lasu Prudnickiego. Na południowych stokach wzniesienia znajduje się kamień graniczny Królewskiego Miasta Prudnika z 1730 r.
Biskupia Kopa (czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe, 889 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, a także najwyższe wzniesienie województwa opolskiego. Zbudowana z dewońskich fyllitów.
Góra Świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m.. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie.
Olszak – szczyt w Górach Opawskich o wysokości 453 m n.p.m. nad przełomem Złotego Potoku. Na północno-zachodnim stoku znajduje się oczko wodne "Żabie Oczko" w zagłębieniu dawnego kamieniołomu. Na wschodnim stoku oczko wodne "Morskie Oczko", w zagłębieniu mniejszego kamieniołomu.
Kozia Góra lub Klasztorne Wzgórze (niem. Ziegen Berg) – wzniesienie o wysokości 316 m n.p.m. w polskiej części Gór Opawskich na skraju masywu Długoty w Sudetach Wschodnich .
Kobylica – szczyt o wysokości 395 m n.p.m. w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich. Na szczycie znajduje się granitowy pomnik poety Josepha von Eichendorffa z 1911. Na szczyt wiedzie niebieski oraz czerwony szlak z Prudnika.
Zamkowa Góra – góra o wysokości 571 m n.p.m. Trzeci co do wysokości szczyt Gór Opawskich.
Góra Parkowa - masyw w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich, w rejonie Głuchołaz. Bardziej jest znana pod nazwą Góra Chrobrego. Na szczycie góry, nad Wiszącymi Skałami, znajduje się zabytkowa kapliczka św. Anny z 1908 r.
Srebrna Kopa (cz. Velká Stříbna) – graniczny szczyt o wys. 785 m n.p.m. Druga co do wysokości góra polskiej części Gór Opawskich. Nazwa związana jest z poszukiwaniami srebra na stokach góry.
Wróblik – szczyt o wysokości 396 m n.p.m. w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w masywie Długoty, w Sudetach Wschodnich. Położony jest na granicy polsko-czeskiej i jest najwyższym szczytem na terenie miasta Prudnik. Przez wierzchołek przebiega żółty szlak z Wieszczyny do Trzebiny.
Czapka (niem. Hutberg) – wzgórze o wysokości 440 m n.p.m. w Górach Opawskich pomiędzy wsią Jarnołtówek a Konradów. Na północnym zboczu góry znajduje się źródło rzeki Prudnik. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich.
Długota – najwyższy szczyt masywu Długoty o wysokości 457 m n.p.m. w Górach Opawskich (Sudety Wschodnie). Jest także najwyższym szczytem powiatu prudnickiego.
Okopowa - szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich na terenie Lasu Prudnickiego o wysokości 388 m n.p.m..
Lipowiec - szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich o wysokości 370 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienie Masywu Lipowca. Znajduje się na obszarze Lasu Trzebińskiego. Południowymi zboczami przebiega granica polsko-czeska. Na płd.-zach.