Łódzkie - Szczyty

Góra Kamieńska (błędnie Góra Kamieńsk) – sztuczne wzgórze o wysokości 386 m n.p.m. powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, położone na terenie powiatu radomszczańskiego w gminie Kamieńsk.
Góra Chełmo – wzniesienie (323 m n.p.m.) w pobliżu wsi Chełmo, położonej w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Masłowice. Na wzniesieniu pozostałości grodziska z X w. otoczonego czterema pierścieniami wałów obronnych.
Fajna Ryba – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego (347 m n.p.m.), położone w obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wchodzące w skład północnej Wyżyny Przedborskiej. U stóp wzniesienia leży miejscowość Góry Mokre.
Góra Niemojewska, to bezimienne wzniesienie morenowe – pagórek, położone we wsi Niemojew, gmina Lututów. Wzgórze nie ma oficjalnej nazwy, podana nazwa jest potoczną nazwą używaną przez okolicznych mieszkańców. Najwyższy punkt wzniesienia jest położony 196 m n.p.m.