Lubelskie - Szczyty

Tartaczna Góra – wzniesienie w północno-wschodniej części Zwierzyńca, o wysokości 289 m n.p.m. Punkt widokowy na Zwierzyniec i Roztoczański Park Narodowy.
Piaseczna Góra – wzniesienie na Roztoczu o wysokości 298 m n.p.m., położone na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Usytuowana jest na południowy zachód od Zwierzyńca, na jej szczyt prowadzi żółto znakowana ścieżka poznawcza Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Wzgórze Trzech Krzyży, pot. Góra Trzech Krzyży – wzniesienie w Kazimierzu Dolnym. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej (cholery), która miała miejsce na tych terenach.
Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze.
Bukowa Góra – wzniesienie na Roztoczu Środkowym o wysokości 310 m n.p.m., znajdujące się na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej o tej samej nazwie w ramach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Długi Goraj (391,5 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w polskiej części Roztocza. Z poziomic na mapach topograficznych wynika, że Długi Goraj jest nieco wyższy od Wielkiego Działu, wymienianego powszechnie w literaturze jako najwyższe wzniesienie polskiego Roztocza.
Wapielnia – najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego i trzecie pod względem wysokości wzniesienie po polskiej stronie Roztocza. Jego wysokość wynosi 386,2 m.
Dąbrowa – wzniesienie położone na Roztoczu, najwyższe na Roztoczu Zachodnim (wysokość 343,8 m n.p.m.). Znajduje się na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego i jest zarazem najwyższym punktem wysokościowym tego parku. Położone w woj. lubelskim, powiecie zamojskim, gminie Zwierzyniec.
Porytowe Wzgórze – miejsce bitwy partyzanckiej w 1944. Położone na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią, 15 km na południe od Janowa Lubelskiego.
Łysa Góra – wzgórze we wsi Chrząchów (gmina Końskowola) o wysokości 180,2 m n.p.m. Wzgórze znajduje się na polach wsi Chrząchów, pomiędzy biegnącą przez wieś drogą gminną a drogą krajową nr 12.
Górki Czechowskie – obszar naturalnych wzniesień i wąwozów w północnej części Lublina w dzielnicy Czechów, obejmujący ok 150 ha. Wzdłuż zachodniego skraju terenu przebiega ul. Poligonowa, a częściowo wzdłuż wschodniego - ul. Koncertowa. Do początku lat 80.