Lubelskie - Parki

Strony

Lublin, Aleje Racławickie
Park Saski lub Ogród Saski w Lublinie – park miejski w Lublinie założony w 1837 roku według projektu inżyniera Feliksa Bieczyńskiego w stylu angielskim. Pod koniec XIX wieku wokół parku postawiono ozdobne ogrodzenie z bramą i domkiem odźwiernego.
Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze.
Park Ludowy – park miejski w Lublinie o powierzchni ok. 28,5 ha (bez terenów MTL), stworzony po II wojnie światowej na terenach nad Bystrzycą.

Strony