Opolskie - Parki

Strony

Park miejski w Kluczborku – park miejski o powierzchni 22,3 ha znajdujący się w środkowej części Kluczborka, płynnie przechodzący w obszar leśny. Został wpisany do rejestru zabytków w 1976 roku.
Nysa, Powstańców Śląskich
Park Miejski w Nysie – zabytkowy park o powierzchni 42 ha, położony w prawobrzeżnej części Nysy, pomiędzy Śródmieściem a dzielnicą Zamłynie. Od południa otoczony zabudową jednorodzinną ulicy Słowackiego, a od zachodu – ogrodami działkowymi przy alejce Bazaltowej.
Park Miejski - zabytkowy park miejski o powierzchni 11,5 hektara, zlokalizowany w Prudniku, pomiędzy ulicami Jana Henryka Dąbrowskiego, Stanisława Staszica i Parkową.

Strony