Świętokrzyskie - Parki

Strony

Park miejski im. Stanisława Staszica – kielecki park, jeden z najstarszych parków w Polsce, leżący w centrum miasta u południowego podnóża Wzgórza Zamkowego, liczący 7 ha powierzchni.
Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – położony jest w środkowej części Ostrowca Świętokrzyskiego pomiędzy ulicami Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Starokunowską i Aleją 3 Maja, natomiast jego południową granicę stanowi rzeka Kamienna.

Strony