Łódzkie - Parki

Strony

Łódź, Północna
Park Helenów – park znajdujący się w Łodzi, w obrębie ulic: Północnej, Źródłowej i Smugowej. Obiekt zajmuje powierzchnię 12 ha.
Łódź, Przybyszewskiego - Piotrkowska - Milowa - Stocka
Park im. Władysława Stanisława Reymonta znajduje się w Łodzi w obrębie ulic Piotrkowskiej, Przybyszewskiego, Stockiej i Milionowej. Powierzchnia 6.3 ha. Park założony został przez Ludwika Geyera w połowie XIX wieku. Po drugiej stronie stawu, będącego w centrum parku, zbudował "Białą Fabrykę".
Park na Młynku – obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w Łodzi w południowo–wschodniej części dzielnicy Górna między ulicami Młynek, a Bławatną, na końcu Śląskiej.
Park Staromiejski (tzw. Park Śledzia) – park w Łodzi, położony pomiędzy ulicami Zachodnią, Ogrodową/Północną, Franciszkańską i Wolborską, przedzielony ul. Nowomiejską. Powierzchnia 17 ha.
Łódź, Zgierska
Park im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski) – zabytkowy łódzki park o powierzchni 46,5 ha, znajduący się w obrębie ulic Zgierska, Sowińskiego, Jaworowa, Folwarczna, al. Róż, Karłowicza.
Park im. księcia Józefa Poniatowskiego – park w Łodzi; położony między ulicami: Żeromskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II i Parkową. Powierzchnia parku wynosi 41,6 ha.
Park Ocalałych – park w Łodzi upamiętniający osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt, będące jednym z elementów realizacji planu eksterminacji Żydów III Rzeszy. Park został oficjalnie otwarty 30 sierpnia 2004, w dniu 60. rocznicy likwidacji getta.
Łódź, Narutowicza
Park im. Jana Matejki – mieści się w Łodzi pomiędzy ul. Narutowicza, Matejki oraz szpitalem im. N. Barlickiego.
Łódź, Narutowicza
Park im. Stanisława Staszica w Łodzi – łódzki park położony w obrębie ulic Narutowicza, Uniwersyteckiej, Jaracza i Wierzbowej na obszarze dawnej dzielnicy Śródmieście.
Łódź, Al. Piłsudskiego / Przędzalniana / Targowa / Fabryczna
Park Źródliska – park w Łodzi, położony w obrębie ulic Przędzalnianej, Fabrycznej, Targowej i Piłsudskiego. Powierzchnia całkowita 17,2 ha.
Łódź, Kilińskiego
Park im. Jana Kilińskiego w Łodzi – łódzki park położony w rejonie ulic Kilińskiego i Tymienieckiego.
Łódź, Składowa
Park im. Stanisława Moniuszki w Łodzi (dawniej Park Kolejowy lub też Ogród Kolejowy; w języku jidysz nazywany Koligurtn) – park znajduje się w obrębie ulic o nazwach: Składowa, Kilińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej. Utworzony w 1874 roku, powierzchnia całkowita 2,3 ha.
Łódź, Aleja Unii
Park im. Józefa Piłsudskiego (potocznie Park na Zdrowiu, dawniej Park Ludowy) — zabytkowy, największy (rozciągający się na powierzchni 188,21ha) park w Łodzi. Znajduje się w rejonie alei Unii i ulic Srebrzyńskiej, Krakowskiej, Krzemienieckiej i Konstantynowskiej.
Park im. Tadeusza Rejtana (zwany także "Park Nowe Rokicie" oraz, nieprawidłowo "Parkiem Skrzywana") – mieści się w Łodzi pomiędzy ulicą Piękną, Rejtana, Felsztyńskiego i al. Politechniki. Dawny cmentarz ewangelicko-augsburski. Powierzchnia 7,0 ha.
Łódź, Henryka Sienkiewicza
Park Sienkiewicza – łódzki park o powierzchni 5,2 ha, położony w obrębie ulic Kilińskiego, Sienkiewicza i Tuwima.
Park im. ks. bp. Michała Klepacza (dawniej Park. im. St. Worcella) - znajduje się w Łodzi pomiędzy ulicą Wólczańską, Skorupki i al. Politechniki, na terenie dzielnicy Polesie (tuż obok hali sportowej oraz pawilonu Międzynarodowych Targów Łódzkich). Powierzchnia 3,3 ha.

Strony