Małopolskie - Parki

Strony

Park dworski w Wielkich Drogach – zabytkowy zespół parkowy, znajdujący się w Wielkich Drogach, w gminie Skawina, w powiecie krakowskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W parku występują w formie pomników przyrody Dąb szypułkowy, Dąb czerwony,
Park Tysiąclecia – park w Krakowie, w Dzielnicy XV Mistrzejowice, usytuowany w dolinie pomiędzy osiedlami Oświecenia i Tysiąclecia, o powierzchni 11,3 ha.
Las Wolski, popularnie: Lasek Wolski – obszar leśny w zachodniej części Krakowa, pełniący funkcje rekreacyjne. W 1917 r. teren lasu został zakupiony przez Kasę Oszczędności Miasta Krakowa i przekazany miastu z przeznaczeniem na park ludowy. Obejmuje powierzchnię 419 hektarów.
Park Dębnicki w Krakowie – park położony przy ulicy Praskiej w Krakowie. Zajmuje powierzchnię 4,82 ha; zaprojektowany został przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Park składa się z dwóch części przedzielonych terenem przemysłowym.
Park Wiśniowy Sad – niewielki park, o powierzchni 2,73 ha, położony w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta, na osiedlu Kolorowym. Oddziela on to osiedle od osiedla Spółdzielczego.
Kraków, Parkowa
Park im. Wojciecha Bednarskiego – park miejski o dużej wartości krajobrazowo-historycznej, założony pod koniec XIX w. w prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórzu (wówczas samodzielnym mieście).
Andrychów, Krakowska 69
Park Miejski w Andrychowie - park będący pozostałością dworskiego założenia parkowego, położony w centralnej części Andrychowa.
Kraków, Bosacka
Park Strzelecki – park miejski w Krakowie przy ulicy Lubicz 16 zajmujący 1,4 ha powierzchni.
Kraków, Leopolda Okulickiego
Park "Planty Bieńczyckie" – park miejski położony w Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie o powierzchni 16,8 ha.
Kraków, Osiedle Na Skarpie
Park im. Stefana Żeromskiego – park o powierzchni około 3,5 ha, znajdujący się w Krakowie, w Dzielnicy XVIII Nowa Huta na osiedlu Na Skarpie.
Kraków, al. Mickiewicza
Park Krakowski – park miejski znajdujący się w Krakowie.
Park Zdrojowy - park w Rabce-Zdroju w zbiegu ulic Władysława Orkana, Parkowej, Nowy Świat oraz alei Jordana.
Planty – park miejski w Krakowie otaczający Stare Miasto, założony w latach 1822–1830, o powierzchni 21 ha i obwodzie 4 km.
Lasek Mogilski - obiekt przyrodniczy na tere­nie Nowej Huty, położo­ny nad Wisłą, u ujścia Dłubni. Jest to jeden z dwóch obszarów leśnych na terenie Nowej Huty (zob. Lasek Łęgowski). Lasek Mogilski wraz z Łąkami nowohuckimi i korytarzem rzeki Dłubni zasilają różnorodność gatunkową Krakowa.
Kraków, al. 3 Maja
Park Jordana – park w Krakowie, położony przy al. 3 Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń, Miasteczka Studenckiego AGH i Stadionu Miejskiego.
Park dworski w Świdniku – park dworski znajdujący się w Świdniku, w gminie Łukowica, w powiecie limanowskim, w Polsce.
Kraków, al. Foscha - rz. Rudawa - ul. Piastowska -al. 3 Maja
Błonia – rozległa łąka, dawne pastwisko gminne, o powierzchni 48 ha i obwodzie ok. 3587 metrów, położona w Krakowie, w pobliżu historycznego centrum. Współczesne Błonia będące zaledwie częścią dawnych, wielkich Błoń, zamknięte są w trójkącie ulic: Focha, 3 Maja oraz Piastowskiej.
Kraków, Podgórze, Plac Emila Sierakowskiego
Planty im. Floriana Nowackiego – najstarszy park w Podgórzu położony w pobliżu ujścia Wilgi do Wisły, pomiędzy ulicami: Władysława Warneńczyka, Sokolską, Karola Rollego, Jana Długosza i placem Emila Serkowskiego.

Strony