Małopolskie - Szczyty

Strony

Wróżna Góra – wzgórze o wysokości 269 m n.p.m. Znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości Modlniczka przy granicy z Krakowem. Na wzgórzu znajduje się Fort Pasternik.
Góra Debruska – wzgórze o wysokości 338,9 m n.p.m.. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej na wschód od centrum miejscowości Filipowice w województwie małopolskim. W pobliżu znajduje się Dolina Kamienic. Na zachodnich zboczach położona jest Skała Debruska (Widynowa).
Niedźwiedzia Góra – całkowicie zalesione wzniesienie (354 m n.p.m.) na obszarze Garbu Tenczyńskiego na południowy wschód od Krzeszowic, koło południowo wschodnich krańców Tenczynka. Wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego (m.in. Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniecki).
Koci Zamek (671 m n.p.m.) – zalesiony szczyt górski w zachodniej części pasma górskiego Beskidu Niskiego, należący do Gór Hańczowskich. W pobliżu kilku kilometrów na południe od Kociego Zamku przebiega granica polsko - słowacka.
Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa.
Zbójecka Góra (644 m) – wzniesienie w Kotlinie Rabczańskiej. Znajduje się w obrębie miejscowości Rabka Zdrój, Skomielna Biała i Skawa, granice między tymi miejscowościami przebiegają grzbietem Zbójeckiej Góry.
Kopanina – wzgórze o wysokości 439 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w Żuradzie w województwie małopolskim.
Cuprówka (753 m) – najwyższy szczyt w kilkuwierzchołkowym, bocznym grzbiecie odbiegającym na północ od Sałasza Wschodniego (909 m) w Paśmie Łososińskim. Cuprówka oddzielona jest od Sałasza przełęczą Oślak, na której znajduje się wysoko położony przysiółek o tej samej nazwie.
Boża Męka – wzgórze o wysokości 457 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w paśmie wzniesień o nazwie Marmurowe Wzgórza, w północnej części miejscowości Dębnik w województwie małopolskim.
Rabska Góra (783 m) – szczyt w Gorcach. Otoczony łukiem Raby, porozcinany licznymi dolinami potoków, rozchodzącymi się promieniście od wierzchołka. Przez miejscową ludność nazywany Wierchy.
Żar (527 m) – zalesione wzgórze, zwane również Górą Włodkową lub Zamczyskiem, położone na terenie Pogórza Wielickiego. Położone jest na terenie wsi Barwałd Górny, na południowy zachód od Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wał (523 m) – szczyt na Pogórzu Rożnowskim pomiędzy doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej od strony wschodniej. Znajdują się na nim dwa maszty przekaźników radiokomunikacyjnych.
Chełm, Chełm Łososiński (793 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym, we wschodniej części Pasma Łososińskiego.
Góra Zamkowa – twardzielcowe najwyższe wzgórze o wysokości 411 m n.p.m. Grzbietu Tenczyńskiego znajdujące się się we wsi Rudno. Znajdują się tutaj ruiny zamku Tenczyn. Góra jest wygasłym wulkanem. Zobacz też: Góra Zamkowa
Buczyna – zalesione wzgórze o wysokości 330 m n.p.m. na Garbie Tenczyńskim, położone w województwie małopolskim, w miejscowości Tenczynek .
Góra Pod Wiankiem – wzgórze o wysokości 357 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części wsi Balin.
Białowodzka Góra (616 m) – zalesiony szczyt wznoszący się stromymi stokami nad Dunajcem. Dwie kulminacje Białowodzkiej Góry – Zamczysko (608 m n.p.m.) i Rozdziele (616 m n.p.m.) – są najdalej wysuniętym na wschód fragmentem Pasma Łososińskiego.
Grunwald (624 m) – pokryte polami niskie wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, górujące nad miastem Mszana Dolna. Znajduje się w grzbiecie ciągnącym się od Ćwilina poprzez Czarny Dział po Mszankę w Mszanie Dolnej.
Wytrzyszczon (743 m) – szczyt Pasma Laskowskiego, które według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Panieńska Góra (331 m n.p.m.) – najdalej na wschód wysunięte zalesione wzniesienie Pogórza Wiśnickiego. Leży na terenie Gminy Wojnicz w pobliżu Wielkiej Wsi. Na szczyt góry prowadzi niebieski szlak turystyczny rozpoczynający się na rynku w Wojniczu.

Strony