Małopolskie - Góry

Strony

Wróżna Góra – wzgórze o wysokości 269 m n.p.m. Znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości Modlniczka przy granicy z Krakowem. Na wzgórzu znajduje się Fort Pasternik.
Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa.
Boża Męka – wzgórze o wysokości 457 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w paśmie wzniesień o nazwie Marmurowe Wzgórza, w północnej części miejscowości Dębnik w województwie małopolskim.
Góra Solnik - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Stanowi siedlisko wielu cennych i interesujących gatunków roślin jak sasanka łąkowa czy dziewięćsił bezłodygowy.
Biała Góra – wzgórze o wysokości 454,1 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w paśmie wzniesień o nazwie Marmurowe Wzgórza, na południe od centrum Paczółtowic(działka nr 770 w Paczółtowicach) i na północ od miejscowości Dębnik w województwie małopolskim.
Pychowicka Górka - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Na wzgórze nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny.
Krzemionki Zakrzowskie – wzgórze zrębowe w południowo-zachodniej części Krakowa na południe od Wisły, na terenie dawnej wsi Zakrzówek.
Ułańskie Zdrowie – zalesione wzgórze o wysokości 318 m n.p.m. Znajduje się na Grzbiecie Tenczyńskim w Las Zwierzyniec, na wschód od części miejscowości Tenczynek o nazwie Rzeczki na granicy z osiedlem Gwoździec w Krzeszowicach (działka nr 1858) w województwie małopolskim.
Kozobica - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Na wzgórze nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny.
Duża Kowodrza (Kowodza) - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie rezerwatu przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Ostra Góra - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Groby (540 m) – wzgórze na północ od wsi Palcza oraz na zachód od wsi Harbutowice. Znajduje się w grupie tzw Wzgórz Lanckorońskich, które według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Jerzego Kondrackiego zaliczane są do Pogórza Wielickiego.
Sikornik (333 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowe wzgórze we wschodniej części Pasma Sowińca w Krakowie. Od zachodu sąsiaduje ono z Pustelnikiem, rozdzielone szerokim siodłem, zwanym Przegorzalską Przełęczą, przez którą przechodzi ulica Jodłowa łącząca Przegorzały z Wolą Justowską.
Zamek – wzgórze o wysokości 261 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w miejscowości Rudawa. Południowe zbocze opada do Rowu Krzeszowickiego, zachodnie stromo opada do doliny, którym płynie Rudawka. Na wzgórzu istnieją zabudowania mieszkalne.
Wzgórze Lasoty (Góra św. Benedykta; Lasotyn od Lassoty (1825), wzgórze Lassoty (1860), wzgórze Lassota (Jerzy Gąssowski, 1960)) – wzgórze w Krakowie należące do zespołu wapiennych wzgórz Krzemionek Podgórskich. Nazwa wzgórza pochodzi od starosłowiańskiego imienia Lasota.
Wzgórze Kaim – wzgórze o wysokości 265 m n.p.m. we wschodniej, prawobrzeżnej części Krakowa, w Dzielnicy XII , w południowej części dawnej wsi Bieżanów, na granicy Krakowa i Wieliczki.
Biała Góra – zalesione wzgórze o wysokości 416 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Miechowskiej na terenie Gminy Charsznicy w województwie małopolskim. Jest najwyższym szczytem Niecki Nidziańskiej. Pod wzniesieniem przebiegają dwa równoległe tunele kolejowe o długości 768 m.
Skała, Sobiesęki
Barania Góra – wzgórze o wysokości 369 m n.p.m. na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Skała w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Położony pomiędzy wsią Sobiesęki i Diablim Dołem.
Wielogóra (Guminek) - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Najwyższy szczyt Wzgórz Tynieckich.

Strony