Warmińsko-mazurskie - Góry

Gęsia – wzniesienie o wysokości 69,8 m n.p.m. na Wysoczyźnie Elbląskiej, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na obszarze administracyjnym miasta Elbląga.