Dolnośląskie - Szczyty

Strony

Czoło (niem. Stirnberg, 874 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego. Leży w grzbiecie odchodzącym na północny wschód od Czarnej Góry, z którą łączy je Przełęcz pod Czołem. Zbudowany z granitu karkonoskiego. Na szczycie i zboczach liczne skałki.
Krąglak (692 m n.p.m.) – szczyt w Sudetach Środkowych, w północno-zachodniej części Gór Wałbrzyskich, nad doliną Bobru, w powiecie kamiennogórskim, najwyższy szczyt Masywu Krąglaka. Ze szczytu rozlegają się widoki m.in. na Śnieżkę, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i panorama Marciszowa.
Różanka (niem. Rosenbaude, 628 m n.p.m.) – wzniesienie w Górach Ołowianych, w pobliżu Janowic Wielkich. Zbudowane jest z zieleńców i łupków zieleńcowych należących do metamorfiku kaczawskiego. Na północnym zboczu, w pobliżu Przełęczy Radomierskiej występują fyllity i kwarcyty.
Forteczna Góra lub Zamkowa Góra - wzniesienie o wysokości 369 m n.p.m. w Kotlinie Kłodzkiej w Sudetach Środkowych. Wzniesienie, położone w Kotlinie kłodzkiej na obszarze miasta Kłodzka. Wznosi się około 0,3 km, na północny zachód od rynku .
Wilcza Góra (często także Wilkołak, niem. Wolfsberg) – bazaltowy szczyt o wysokości 367 m n.p.m. na Pogórzu Kaczawskim (północno-zachodni skraj Pogórza Złotoryjskiego), pomiędzy miastem Złotoryja, Jerzmanicami a Wilkowem, nek, pozostałość trzeciorzędowego wulkanu.
Starościńskie Skały –(Skały Marianny) (niem. Mariannenfels) wzniesienie (718 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w paśmie Rudaw Janowickch, w Górach Strużnickich
Turzec (niem. Schubertberg) – góra w Górach Ołowianych w paśmie Gór Kaczawskich o wysokości 684 m n.p.m., na niektórych mapach 690. Zbudowana jest z zieleńców i łupków zieleńcowych, które tworzą liczne skałki na grzbiecie i zboczach (najbardziej popularne to Grzebień i Popiel).
Czarna Góra (dawniej niem. Schwarzer Berg) – szczyt 1205 m n.p.m. w ramieniu Żmijowca w Masywie Śnieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek (sama Czarna Góra do nich jednak nie należy – granicą między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok.
Wzgórze Marii (niem. Schaarberg, Marienhōhe, 428 m n.p.m.) — wzgórze w Sudetach Środkowych w północno-wschodniej części Gór Bystrzyckich w Polanicy-Zdroju, w województwie dolnośląskim.
Ziemski Kopczyk (niem. Grundhübel, 672 m n.p.m.) – szczyt w Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich, między Barańcem a Leszczyńcem. Zbudowany z zieleńców, diabazów i łupków zieleńcowych należących do metamorfiku kaczawskiego. W większości porośnięty lasem świerkowym, miejscami bukowym.
Smrecznik - szczyt w Górach Złotych (Sudety Wschodnie). Położony rejonie Jaworowej Polany, w bocznym grzbieciku odchodzącym ku zachodowi od Smreka. Zbudowany ze skał metamorficznych. Zbocza porośnięte lasem. Na szczycie lasy zostały zniszczone w wyniku klęski ekologicznej.
Ptasia Góra (745 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w Górach Bystrzyckich. Góra położona jest około 2,0 km na południowy wschód od centrum Dusznik-Zdroju, w północno-zachodniej części Gór Bystrzyckich.
Browarówka (niem. Brauer Berg), 510 m n.p.m. – jeden z sześciu szczytów Gór Sokolich w Rudawach Janowickich, położony najdalej ku południowemu zachodowi. Zbudowana z granitu karkonoskiego z żyłami aplitów. Na szczycie i zboczach duże nagromadzenie skałek i bloków skalnych.
Koziniec, niem. Molken Berg (462 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, we Wzgórzach Dziwiszowskich.
Anielska Kopa (niem. Engel-koppe, 879 m n.p.m.) – góra w Sudetach Środkowych, na północno-wschodniej krawędzi wierzchowiny Gór Bystrzyckich, pomiędzy Łomnicką Równią a Wójtowską Równią. Zboczem przechodzi Droga Stanisława.
Dłużek (niem. Repprichts-Berg) - szczyt (592 m n.p.m.) w północnej części Grzbietu Wschodniego w Górach Kaczawskich.
Pieklisko (niem. St.Br. Ehem Schmiede) – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich ,w grupie Strużnickich Skał.
Opaleniec (niem. Brandhöhe, 825 m n.p.m.) – szczyt w Górach Izerskich, w północnej części Wysokiego Grzbietu.
Pohulanka (niem. Die Lehne, 712 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego. Pohulanka położona jest we wschodniej części Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, w Karpaczu, pomiędzy centrum, Wilczą Porębą i Skalnym Osiedlem.
Wołowa Góra (niem. Ochsenberg, 1033 m n.p.m.) to szczyt w Karkonoszach, w obrębie Kowarskiego Grzbietu.

Strony