Mazowieckie - Szczyty

Łysa Góra – niewielkie niezalesione wzniesienie, w granicach administracyjnych miasta Błonie (północno-wschodnia część), położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, na wschodniej krawędzi doliny rzeki Utraty.
Wzgórze Trzech Szczytów (zwyczajowo: Kazurówka, Góra Kazury, Góra Trzech Szczytów, Góra Latawcowa) – sztuczne wzniesienie w warszawskiej dzielnicy Ursynów, na osiedlu Natolin w rejonie ulicy Kazury, około 200 metrów od północnej granicy Lasu Kabackiego. Zostało usypane w latach 70. XX wieku.
Góra Altana – najwyższy szczyt (408 m n.p.m.) Garbu Gielniowskiego na Wyżynie Kieleckiej pomiędzy wsiami Ciechostowice i Hucisko.
Kopiec Powstania Warszawskiego usytuowany jest po południowej stronie ulicy Bartyckiej. Dawniej na mapach opisany jako Kopiec Czerniakowski. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 24 marca 2004 r. nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego.
Kopa Cwila lub Kopiec Cwila - sztuczne wzniesienie w warszawskiej dzielnicy Ursynów, na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego. Powstało w latach 70. XX wieku, z ziemi z wykopów pod budowę bloków i dróg.