Powiat jasielski - Przyroda

Strony

Magurski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1995 roku.
Rezerwat przyrody Golesz – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Kołaczyce w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 75 powierzchnia według aktu powołującego - 27,45 ha dokument powołujący - Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 00.87.934 rodzaj rezerwatu - geologiczny
Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Góra ta porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką.
Rezerwat przyrody Liwocz – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Brzyska oraz Skołyszyn w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego – 89 powierzchnia według aktu powołującego – 84,23 ha dokument powołujący – Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 04.42.443
Babis (inaczej:"Babia", "Babi Las") – góra w Polsce o wysokości 348 m n.p.m.
Bucznik (519 i 518 m n.p.m.) – góra na północnym skraju Beskidu Niskiego.
Grzywacka Góra nad Kątami (567 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części Beskidu Niskiego, w paśmie Beskidu Dukielskiego. Na jej wierzchołku stoi krzyż milenijny z platformą widokową. Ze szczytu rozciąga się panorama w wielu kierunkach.
Wodospad Magurski - blisko 7 metrowej wysokości próg skalny. Znajduje się w Foluszu, leżącym na obrzeżu Magurskiego Parku Narodowego. Dojście szlakiem zielonym (ok. 20 minut), jest to największy wodospad w Beskidzie Niskim.
Kamień nad Kątami (714 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części Beskidu Niskiego. Na zboczach góry znajduje się kilka wychodni skalnych. Większość masywu Kamienia zajmuje Obszar Ochrony Ścisłej Kamień. Zboczami Kamienia, nieco poniżej szczytu wiodą 2 szlaki turystyczne:
Jasło, Jana III Sobieskiego
Łysa Góra (641 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego, nad prawym brzegiem Wisłoki, na południowy zachód od wsi o tej samej nazwie. Znajduje się na grzbiecie pomiędzy Grzywacką Górą a Polaną.
Polana (651 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego.
Przełęcz Hałbowska – przełęcz w zachodniej części Beskidu Niskiego, położona na wys. 540 m n.p.m. pomiędzy szczytami Kamienia oraz nie posiadającym nazwy o wysokości 567 m n.p.m. Przez przełęcz biegnie droga, łącząca Nowy Żmigród i Kąty z Krempną.
Przełęcz Kuchtowska (słow. Kuchtovske sedlo) – przełęcz położona na wysokości 543 m n.p.m., pomiędzy szczytami Czeremchy (670 m n.p.m.) oraz Nad Tysowym (713 m n.p.m.), w paśmie granicznym środkowej części Beskidu Niskiego, nad Ożenną. Przez przełęcz biegnie słowacki szlak graniczny.
Żydowska Góra (719 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Niskim w paśmie Beskidu Dukielskiego, na wschód od wsi Żydowskie. Od południa górę opływają potoki zasilające źródła rzeki Wisłoka, m.in Zimny Potok.
Cieklinka – góra o wysokości 512 m n.p.m. leżąca w Polsce na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w Beskidzie Niskim. Nazwa góry pochodzi od miejscowości Cieklin.
Wysokie (657 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim. Z wierzchołka roztacza się panorama w kierunku północnym. Północno-wschodnie zbocza opadają w stronę doliny potoku Krempnej i miejscowości Żydowskie, zaś na południu Wysokie graniczy z sąsiednim Czumakiem.

Strony