Warmińsko-mazurskie - Jeziora

Strony

Jezioro Dłużek – jedno z jezior Pojezierza Olsztyńskiego. Ma piaszczyste dno. Jest jednym z jezior o najlepszych w Polsce walorach do nurkowania (pierwsza klasa czystości – przejrzystość do 5 m).
Jeziorak (dawniej GizerekJezierzyce, niem. Geserich See) – jezioro rynnowe położone w północno-wschodniej Polsce w obrębie Pojezierza Iławskiego. Jeziorak jest najdłuższym oraz szóstym pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. W jego obrębie działa WOPR Iława.
Jezioro Kortowskie – jezioro przepływowe położone w południowo-zachodniej części Olsztyna w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic Słoneczny-Stok, Dajtki i Kortowo – kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w zlewni Łyny-Pregoły.
Jezioro Kiełpińskie - jezioro położone na zachodnim skraju Garbu Lubawskiego w pobliżu wsi Kiełpiny i Rynek, jest wąskie i wydłużone, os jeziora przebiega z północnego zachodu na południowy wschód.
Czerwonka Wielka - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda, między wsiami: Nowa Wieś i Łajs, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
Jezioro Burgale - przepływowe jezioro wytopiskowe o powierzchni 80 ha położone na Pojezierzu Iławskim, na wschód od wsi Stańkowo w gminie Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.
Narie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Jezioro Brzydowskie (niem. Hinter See) – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Świątki, o powierzchni 22,56 ha, znajdujące się na zachód od wsi Brzydowo.
Szałstry – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Nad jeziorem znajduje się miejscowość o tej samej nazwie. Jezioro Szałstry jest zbiornikiem bezodpływowym.
Perkun – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Powierzchnia zwierciadła wodywynosi 11,5 ha.
Jezioro Czyste – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Jezioro Dybowskie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki, leżące na terenie Pojezierza Ełckiego.
Jezioro Boczne - jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl. Leży w głębokiej rynnie polodowcowej, na północno-zachodnich krańcach Suwalszczyzny, przy miejscowości Przerośl na Pojezierzu Suwalskim.
Merynos – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Łaśmiady (niem. Laschmieden See) – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, na terenie Pojezierza Ełckiego.
Orzysz (niem. Arys-See) – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Orzysz.
Faunistyczny Rezerwat przyrody Jezioro Karaś – położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, 6 km od Iławy na Pojezierzu Iławskim.
Golub (niem. Golupp See) – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 4,8 ha do 5,54 ha, znajdujące się w Lasach Taborskich, na wschód od osady Prośno.
Jędzelek - zanikające jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki, leżące na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Strony