Katowice - Przyroda

Strony

Staw Grunfeld (przez mieszkańców śródmieścia Katowic nazywany potocznie Grünfeldem) − użytek ekologiczny znajdujący się w na granicy śródmieścia Katowic, na zachód od lotniska na Muchowcu, pomiędzy ulicami Bazaltową i Krzemienną.
Stawy na Tysiącleciu (nazywane również Stawem Maroko) – użytek ekologiczny znajdujący się w Katowicach pomiędzy rzeką Rawą i dzielnicą Załęże a osiedlem Tysiąclecia.
Płone Bagno − użytek ekologiczny, znajdujący się w Katowicach, w dzielnicy Murcki, na terenie kompleksu Lasów Murckowskich; chroniony od 2002.
Janina-Barbara – dwa zbiorniki wodne oraz ośrodek wypoczynkowy znajdujące w pobliżu osiedla Giszowiec, przy ulicy Pszczyńskiej na trasie Katowice–Tychy.
Staw Upadowy − zespół dwóch stawów, znajdujący się pomiędzy dzielnicami Katowic − Zawodzie i Janów-Nikiszowiec, przy ul. Transportowców, powstały na terenach poprzemysłowych (rejon zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego "Upadowa IV"). Posiada powierzchnię 5,52 ha.
Bolina − zbiornik wodny oraz ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w Katowicach, przy ulicy Leśnego Potoku, pomiędzy dzielnicami Janów i Giszowiec. Przy ośrodku płynie Potok Bolina, który zasila zbiornik wodny.
Lasek Alfreda (nazywany także parkiem Alfreda) − teren parkowy i zespół zieleni urządzonej w Katowicach, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, pomiędzy aleją Wojciecha Korfantego a placem Alfreda, w rejonie Kolonii Alfred.
Katowice, Gościnna
Park Giszowiecki w Katowicach − park położony w katowickiej dzielnicy Giszowiec, usytuowany pomiędzy placem Pod Lipami a ulicami: Gościnną, Wesołowską i Działkową.
Park Wełnowiecki w Katowicach − park położony w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, pomiędzy ulicami Cisową, Jesionową i Owocową.
Rezerwat przyrody Las Murckowski – leśny rezerwat przyrody chroniący pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej, znajdujący się w Katowicach. Został utworzony 18 grudnia 1953 roku, a powiększony w 1989 roku. Ma powierzchnię 102,56 ha.
Staw Janów (nazywany także Stawem Janowskim) − jest to pokopalniany staw w dzielnicy Katowic − Janów-Nikiszowiec, przy ulicy Cmentarnej. Swoją nazwę wziął od części dzielnicy − Janowa.
Wzgórze Beaty − wzniesienie o wysokości 334,5 m n.p.m położone na terenie Katowic, w Parku im. Tadeusza Kościuszki.
Staw Małgorzata − naturalny zbiornik, stanowiący rezerwę wody dla elektrowni św. Jerzego, usytuowanego przy ulicy Szopienickiej w Katowicach, w dzielnicy Giszowiec. Obecnie w zbiorniku nie ma wody.
Staw Górnik − staw znajdujący się w Katowicach, w dzielnicy Giszowiec. Położony jest w lesie pomiędzy ul. Adama w Giszowcu a Wesołą (dzielnica Mysłowic).
Rezerwat przyrody Ochojec − utworzony w 1982 roku (Zarządzenie MLiPD, M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74) obejmuje 26,77 ha lasu (kompleks Lasów Murckowskich) w dolinie rzeki Ślepiotki. Nazwa pochodzi od nazwy dzielnicy Katowic - Ochojca, w granicach której rezerwat się znajduje.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Źródła Kłodnicy" – zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się w południowej części miasta Katowice (styk dzielnic: Brynów, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Giszowiec i Piotrowice-Ochojec), na terenie Lasów Murckowskich, u źródeł rzeki Kłodnicy.
REDIRECT Barbara-Janina
Staw Trzewiczek (śl. Stow od Szczewicka) − staw pochodzenia antropogenicznego, znajdujący się w dzielnicy Katowic − Janów-Nikiszowiec, pomiędzy ulicami Zamkową, Teofila Ociepki i Oswobodzenia. Nazwa stawu pochodzi od nazwiska jednego z jego dawnych właścicieli.
Dolina Trzech Stawów (niem.: Stauweiher, śl: Sztauwajery) − park i kompleks rekreacyjno-sportowy, znajdujący się w Katowicach, w dzielnicy osiedle Ignacego Paderewskiego−Muchowiec.
Park Załęski w Katowicach − powstał na terenie ogrodu jordanowskiego, który został założony na Załężu w 1938 r. Po II wojnie światowej ogród jordanowski dysponował starym budynkiem otoczonym dużym parkiem z dwoma czynnymi basenami i ich zapleczem.

Strony