Świętochłowice - Przyroda

Foryska (Staw Foryśka) – niewielki staw położony przy Osiedlu Piaśniki II w Świętochłowicach, województwo śląskie. Jest jednym z cenniejszych, pod względem przyrodniczym, obiektów na terenie miasta.
Staw Kalina znajduje się w Świętochłowicach w dzielnicy Zgoda (województwo śląskie). Jest to największy zbiornik wodny w mieście. Znajduje się on w bezodpływowym obniżeniu. Powierzchnia stawu wynosi około 5,3 ha (53 000 m²). Głębokość wody nie przekracza 3,5 m.
Góra Hugona (śl. Hugoberg) — najwyższe wzniesienie Świętochłowic, ok. 311,4 m n.p.m. Znajduje się w obrębie Wzgórz Chropaczowskich. Stanowi dział wodny I rzędu pomiędzy Wisłą a Odrą.