Załęże

0

Załęże (niem. Zalenze) – dawniej samodzielna gmina, od 1924 roku dzielnica Katowic, położona w północno-zachodniej części miasta, ciągnąca się wzdłuż ulicy Gliwickiej, od centrum Katowic, aż do granicy z Chorzowem. Zabudowania stanowią w przeważającej części kamienice i zaniedbane zabytkowe familoki.

Warto zobaczyć

Kościół św. Józefa w Katowicach-Załężu – neogotycki katolicki kościół parafialny parafii św. Józefa, mieszczący się przy ulicy Gliwickiej 76 w Katowicach, w dzielnicy Załęże. Powstał on w latach 1898-1900 jako kościół wotywny po katastrofie górniczej w kopalni Kleofas z 4 marca 1896.
Pałac w Załężu (nazywany również Dworem w Załężu) − neoklasycystyczny pałac położony w Załężu, dzielnicy Katowic przy ulicy Gliwickiej 159.
Stawy na Tysiącleciu (nazywane również Stawem Maroko) – użytek ekologiczny znajdujący się w Katowicach pomiędzy rzeką Rawą i dzielnicą Załęże a osiedlem Tysiąclecia.