Hamerla

0

Hamerla lub Trutowisko - osada leśna (dwa domy mieszkalne i dwa stawy - ujęcia wody pitnej) w Lasach Murckowskich. Położona jest kilometr od granicy Katowic z Lędzinami na terenie dzielnicy Murcki. Osadę założyła rodzina Hamerla, stąd jej nazwa, następnie zamieszkiwała ją rodzina Mruczek. W latach 40. XX w. mieszkańcy wyprowadzili się, pozostawiając teren w podarunku dla Nadleśnictwa Katowice. Obecnie na terenie Hamerli znajduje się trutowisko Śląskiego Związku Pszczelarzy oraz siedziba tyskiego koła łowieckiego „Daniel”.

Okolice Hamerli są miejscem bytowania licznej grupy zwierząt leśnych (ptaków, owadów, płazów, gadów i bezkręgowców): łąki Sobczyki, Nowe Łąki i Pokutnik (użytek ekologiczny). Niedaleko osady znajduje się wzniesienie Góra Kamienna.