Czekaj

0

Czekaj - nazwa określajca dwa przysiółki Stary i Nowy Czekaj - które powstały nad rzeką Brynicą, wzdłuż drogi z Dąbrówki Małej do Sosnowca. Nazwa osady pochodziła od nazwiska młynarza Mateusza Czekaja z Kopanin Dąbrowskich, właściciela młyna. Obecnie teren przysiółka wchodzi w skład Katowic. Główne ulice to ul. Milowicka i ul. Strzelców Bytomskich.