Aleja Walentego Roździeńskiego

0

Aleja Walentego Roździeńskiego w Katowicach − jedna z najważniejszych dróg w Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Czytaj dalej

Aleja Walentego Roździeńskiego w Katowicach − jedna z najważniejszych dróg w Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Historia

Nazwa dedykowana jest hutnikowi, właścicielowi kuźni, zarządcy hut oraz barokowemu pisarzowi Walentemu Roździeńskiemu, autorowi dzieła poświęconemu hutnictwu p.t. "Officina ferraria" napisanemu w 1612 roku. Trasa szybkiego ruchu została wybudowana w latach 1963−1965.

Przebieg

Rozpoczyna swój bieg przy rondzie gen. Jerzego Ziętka. Biegnie następnie obok Spodka, wieżowca DOKP, terenów byłej kopalni Katowice (wkrótce nowe Muzeum Śląskie w Katowicach), osiedla Roździeńskiego ("Gwiazdy"), Centrum Handlowego "Dąbrówka" w Dąbrówce Małej, krzyżuje sie z ulicą gen. Józefa Hallera w rejonie Osiedla Przedwiośnie. W okolicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Szopienice-Borki" i w miejscu przecięcia rzeki Brynicy przechodzi w ulicę w Sosnowcu (al. Zagłębia Dąbrowskiego).

Od początku swojego biegu aż do węzła Roździeńskiego jest częścią drogi krajowej nr 79. DK 79 przy węźle zmienia kierunek w stronę Mysłowic (ulica Bagienna). Aleja Roździeńskiego od węzła Roździeńskiego staje się częścią drogi krajowej nr 86. DK 86 przy węźle zakręca z Sosnowca (aleja W. Roździeńskiego) w kierunku Tychów (ul. Murckowska). Kilka lat temu przez aleję Roździeńskiego przechodziła trasa europejska E75, która obecnie przechodzi przez Wschodnią Obwodnicę GOP.

Aleja Roździeńskiego jest najdłuższą częścią drogi ekspresowej S86, jest również częścią Drogowej Trasy Średnicowej, drogi szybkiego ruchu mającej połączyć zachodnią i wschodnią część Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Pod rondem gen. Jerzego Ziętka istnieją dwa tunele o długości 672 i 657 metrów, mające umożliwić swobodny ruch tranzytowy na osi zachód-wschód/południe. Łączą one ulicę Chorzowską (DK 79, DTŚ) z aleją Walentego Roździeńskiego (DK 79, DK 86, S86, DTŚ).

Aleją Roździeńskiego kursują autobusy KZK GOP, PKM Jaworzno oraz MZK Tychy.

Przy al. Walentego Roździeńskiego 190 znajduje się cenny architektonicznie obiekt salonu samochodowego Ford−Multexim. Został wzniesiony w latach 1998−2000 według projektu architektów A. Gałkowskiego, P. Średniawy, A. Greli i M. Gałkowskiego. Obiekt posiada 2700 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 16 950 m3.

Dnia 3 sierpnia 2010 ulicą prowadziła trasa trzeciego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2010, a 2 sierpnia 2011 − trasa trzeciego etapu Tour de Pologne 2011. W 2011 całkowice wyburzono znajdujące się przy alei pod numerem 214 zabudowania dawnej kopalni "Jerzy", działającej w latach 1844−1928. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VIII/131/11 z dnia 18 kwietnia 2011 drodze, łączącej al. W. Roździeńskiego i ul. Techników w Dąbrówce Małej, nadano nazwę ulica Szwedzka. Uchwała weszła w życie 7 czerwca 2011.

Często aleję Walentego Roździeńskiego zalicza się jako część Gierkówki. Znajdują się przy niej: Hotel Novotel, Etap Hotel, Polmozbyt, CH Dąbrówka, Park Handlowy "Rawa", TTW Home, salony samochodowe (BMW, Lexus i Honda).

W okresie Rzeszy Niemieckiej (do 1922) i w latach niemieckiej okupacji Polski (1939−1945) śródmiejska część ulicy nosiła nazwę − Ferdinandstraße.


Aleja Walentego Roździeńskiego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.