Osiedle Tysiąclecia

0

Osiedle Tysiąclecia (potocznie Tauzen) - dzielnica Katowic, położona w północnej części Katowic na terenach dawnych osad: Bederowca, Sośniny i wschodniej części Klimzowca. Budowę rozpoczęto w 1961, stąd też wzięła się nazwa osiedla (1000-letnia rocznica powstania Polski). Zaprojektowane zostało przez architektów: Henryka Buszko i Aleksandra Frantę. Od zachodu graniczy z miastem Chorzów (ul. J. Gałeczki), od wschodu granicę wyznacza ul. Bracka, od południa rzeka Rawa i dzielnica Załęże, a od północy Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

Osiedle Tysiąclecia składa się z wysokich bloków mieszkalnych mierzących po kilkadziesiąt metrów wysokości oraz niższych bydynków powstałych w pierwszej fazie budowy osiedla (na tzw. dolnym Tysiącleciu). Obecnie (stan na 2010.) najwyższymi budynkami na tym osiedlu są "Kukurydze" mierzące po 87 metry wysokości (25 pięter), będące najwyższymi budynkami mieszkalnymi w Polsce wybudowanymi poza Warszawą.

Zabudowa odbiega od pierwotnej koncepcji architektonicznej zakładającej budowę osiedla o zróżnicowanej wysokości budynków. Jednak po wprowadzeniu do wykonawstwa osiedla techniki ślizgu całkowicie zrezygnowano z realizacji niskich budynków oraz powiększono ilość pięter w noworealizowanych.

Warto zobaczyć

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – parafia rzymskokatolicka na Tysiącleciu Dolnym, dzielnicy Katowic.
Parafia Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach – parafia rzymskokatolicka na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.