Obroki

0

Obroki – historyczna część Katowic ciągnąca się wzdłuż ulicy Obroki. Od południa granicząca z os. Witosa, od zachodu z Chorzowem Batorym, zaś od wschodu i północy z Załężem. Centralną częścią dzielnicy jest nieistniejąca już KWK Kleofas. W skład dzielnicy wchodzą ulice Obroki i Dulęby. Często zaliczana do Osiedla Witosa.